Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη της καθημερινής  μας ζωής.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπάρχει μια συνεχής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια, σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης του κόσμου για τα περιβαλοντικά ζητήματα.

Το infographic από το Surge Battery Metals υπογραμμίζει την αυξανόμενη υιοθέτηση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Η Ανάπτυξη της Καθαρής Ενέργειας

Οι κυβερνητικές πολιτικές, το μειωμένο κόστος παραγωγής και η συνειδητές πολιτικές υπέρ ​​του κλίματος έχουν συμβάλει στην εκθετική υιοθέτηση τεχνολογιών πράσινης ενέργειας.

Πριν από μια δεκαετία, ελάχιστες χώρες ενθάρρυναν ενεργά την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Σήμερα, παρέχονται πάρα πολλά κίνητρα, σε εκατομμύρια καταναλωτές προς τον δρόμο της κατάργησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Ακολουθεί μια ματιά στο πώς έχει αυξηθεί ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους δρόμους από το 2011, συμπεριλαμβανομένων τόσο των EV με μπαταρία όσο και των plug-in υβριδικών:

Country/Region 2011 Electric Car Stock 2021 Electric Car Stock
China 10,000 7,800,000
Europe 20,000 5,500,000
U.S. 20,000 2,000,000
Other 20,000 1,100,000
Total 70,000 16,400,000

 

Το 2021, το παγκόσμιο απόθεμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθε σε περίπου 16,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα, αυξημένο κατά περίπου 60% από το 2020. Οι πωλήσεις EV υπερδιπλασιάστηκαν επίσης φτάνοντας τις 6,8 εκατομμύρια μονάδες.

Παράλληλα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναπτύσσονται με ολοένα και μεγαλύτερους ρυθμούς. Το 2021, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 16% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας—από μόλις 8% το 2000. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια, που αποτελούσαν την πλειοψηφία των νέων προσθηκών ανανεώσιμης δυναμικότητας:

Year Net Renewable Capacity Additions
(gigawatts)
Solar PV
% Share
Wind
% Share
2011 109.4 28% 36%
2012 116.4 25% 40%
2013 122.9 30% 27%
2014 135.1 30% 37%
2015 159.7 31% 42%
2016 171.3 44% 30%
2017 174.8 55% 27%
2018 179.3 54% 28%
2019 193.8 56% 31%
2020 280.2 48% 40%
2021 288.9 54% 31%

Κάθε χρόνο από το 2018, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ, συμβάλλοντας σε αύξηση-ρεκόρ της καθαρής ενέργειας που τροφοδοτεί την παγκόσμια κοινότητα.

Παρά την ανάπτυξη αυτή, ο ΔΟΕ προβλέπει ότι τόσο τα EV όσο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να επεκτείνουν σημαντικά την εμβέλειά τους, με στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων πρέπει να φτάσουν τα 56 εκατομμύρια μονάδες έως το 2030—περισσότερο από οκτώ φορές από τα 6,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2021. Ομοίως, οι προσθήκες ηλιακών φωτοβολταϊκών και αιολικών θα πρέπει να τετραπλασιαστούν έως το 2030 από τα επίπεδα του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here