Κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε 86,8 εκατ.€  για το πρώτο εξάμηνο 2019, έναντι 12,9 εκατ. € το α’ εξάμηνο 2018 κατέγραψε η Alpha Bank.

Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης, με τον δείκτη CET1 να φθάνει στο 17,8% στο τέλος Ιουνίου 2019, ενισχυμένος κατά 80 μονάδες βάσης, κατέγραψε η τράπεζα το α’ εξάμηνο της χρονιάς. Σύμφωνα με τη διοίκηση είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, στα αποτελέσματα της τράπεζας ξεχωρίζει η συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 33,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2019, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 102% στο τέλος Ιουνίου 2019 έναντι 111% τον Ιούνιο 2018.

  • Η Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται στο1,5 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,3%.

  • Η τράπεζα επικεντρώνεται στις ενέργειες υλοποίησης του στόχου 5,5 δισ. που έχει θέσει για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της για το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και με την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here