Η Safe Bulkers, Inc., διεθνής πάροχος θαλάσσιων μεταφορών ξηρού φορτίου συμφερόντων του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου προχωρά το επενδυτικό της πρόγραμμα με την απόκτηση δύο κινεζικών πλοίων ξηρού φορτίου, 82.500 dwt, κατηγορίας Kamsarmax.

Τα πλοία εξαγοράστηκαν “σε ελκυστικές τιμές” με προγραμματισμένες ημερομηνίες παράδοσης εντός του Αυγούστου 2024 και τον Ιανουάριο του 2025.

Τα νεότευκτα πλοία έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τις απαιτήσεις του Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης που σχετίζεται με τα αέρια του Θερμοκηπίου, τις εκπομπές GHG, το «EEDI, Phase 3» για συμμόρφωση με τον κανονισμό εκπομπών NOx, NOx-Tier III.

Με αυτές τις συμφωνίες το βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας “μετρά” την τελευταία περίοδο 10 νεότευκτα πλοία, με προγραμματισμένες παραδόσεις ένα το 2022, πέντε το 2023, τρία το 2024 και ένα το 2025, εκ των οποίων τα τρία είναι πλοία κατηγορίας Post-panamax και επτά πλοία κατηγορίας Kamsarmax.

Ο Δρ. Λουκάς Μπαρμπάρης, Πρόεδρος της Εταιρείας σχολίασε: «Οι παραγγελίες νεότευκτων παραμένουν το βασικό πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου μας. Από αυτή την άποψη, έχουμε παραγγείλει δύο επιπλέον πλοία GHG-EEDI Phase 3, NOx-Tier III Kamsarmax σε ένα κορυφαίο κινεζικό ναυπηγείο επεκτείνοντας περαιτέρω τον στόλο μας με ενεργειακά αποδοτικά πλοία».