Η εφαρμογή Mytilineos Smart Cities είναι μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Μυτιληναίος με στόχο την προώθηση της έξυπνης πόλης και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τις πόλεις. Η εφαρμογή συνδυάζει τη χρήση τεχνολογίας, την αειφορία και την καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βιωσιμότητα των πόλεων. 

Μέσω της εφαρμογής οι Δημόσιες Αρχές μπορούν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν διάφορες πτυχές της πόλης, όπως η ενέργεια, η κυκλοφορία, η απορριμματοδότηση και η ασφάλεια. Η εφαρμογή παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, επιτρέποντας στις Αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα, να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα αποτελεσματικά. 

Η εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί στην περιοχή των Άσπρων Σπιτιών, προσφέροντας λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αειφορία της περιοχής. 

Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

  • Έξυπνος φωτισμός: Τα φώτα του δημόσιου φωτισμού ανάβουν και σβήνουν αυτόματα ανάλογα με την παρουσία ανθρώπων ή την ένταση του φωτός. Αυτό βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2.
  • Έξυπνοι αισθητήρες περιβάλλοντος: Μέσω των αισθητήρων που έχουν εγκατασταθεί, παρακολουθούνται διάφοροι παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα του αέρα, η θερμοκρασία και η υγρασία. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Έξυπνοι χώροι στάθμευσης: Με τη χρήση τεχνολογίας IoT και αισθητήρων έχουν αναπτυχθεί έξυπνοι χώροι στάθμευσης, όπου οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης και να κατευθύνονται προς την πλησιέστερη διαθέσιμη θέση, μειώνοντας έτσι την κίνηση των οχημάτων και τις εκπομπές αερίων.
  • Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων: Μέσω της εφαρμογής, οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων και να λαμβάνουν υπενθυμίσεις για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και στη μείωση της ρύπανσης.

Aπό το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (Αφιέρωμα Smart Cities/Γ. Λεοντάρης)