Επιστροφή αγοραστών με την συνδρομή της Morgan Stanley, και άνοδος για τη μετοχή της Mytilineos έως τα 16,49 ευρώ με τελική τιμή στα 16,28€ (+2,07%).
Σημείο αναφοράς για τον αμερικανικό οίκο η είσοδος στον δείκτη MSCI Greece Standard, καθώς τοποθετεί την εισηγμένη μεταξύ των κερδισμένων (της αναδιάρθρωσης των δεικτών) και συγκεκριμένα 3η ανάμεσα στις εταιρείες αγορών της Ανατ.
Ευρώπης-Μέσης Ανατολής-Αφρικής που ευνοούνται από εισροές κεφαλαίων.
Επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα για την Mytilineos, το γεγονός ότι είναι η μόνη χρηματιστηρίου χώρας της ευρωζώνης (άρα σε όρους ευρώ) σε περίοδο γενικότερης αστάθειας στις διεθνείς αγορές.
Ειδικά στις ΕΜΕΑ.
Εκτιμήσεις του οίκου υπολογίζουν σε 118 εκατ$ τις (δυνητικές) εισροές κεφαλαίων από passive funds.
Επίσης με αφορμή την ένταξη στον δείκτη, η Edison επιβεβαιώνει την τιμή-στόχο στα 27 ευρώ.