Διπλάσιο ποσοστό εσόδων και αύξηση κερδών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο η ΑΕΕΑΠ Μπλε Κέδρος. Ο κύκλος εργασιών (έσοδα από μισθώματα) του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε 3,059 εκατ. ευρώ έναντι 1,501 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2021.

Η εταιρεία ανακοίνωσε:

Τα κέρδη προ φόρων του για το ίδιο διάστημα του 2022 ανήλθαν σε 10,395 εκατ. ευρώ έναντι 1,821  εκατ. του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας σημειώθηκε μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων προς την αξία του χαρτοφυλακίου (LTV) από 5,04% την 30.06.2021 σε 2,27% την 30.06.2022.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου την 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε 107,277 εκατ. ευρώ έναντι 100,296 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου στο τέλος του Ιουνίου του 2022 ανήλθαν σε 18,116 εκατ. ευρώ έναντι 2,521 εκατ. στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2021.

Τέλος καταγράφηκε σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου από 2,824 εκατ. ευρώ την 31.12.2021 σε 2,36 εκατ. την 30.06.2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ