Σε συνέχεια της από 11.04.2023 ανακοίνωσης της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ σχετικά με τη διάθεση των κεφαλαίων ύψους €16,2 εκ. που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 27.05.2022 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ και της εν συνεχεία λήψης απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.04.2023 για την αλλαγή χρήσης αυτών, η Εταιρεία ενημερώνει επιπροσθέτως το επενδυτικό κοινό ότι τα κεφάλαια που παρέμεναν αδιάθετα την 31.12.2022 ανέρχονταν σε €12,11 εκ. και ήταν διαθέσιμα στους λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.

Στόχος η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σκοπός του Προγράμματος είναι η μείωση του κεφαλαίου της σύμφωνα με την περ. α παρ. 2 του άρθρου 5 του Καν ΕΕ 596/2014. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια έως την 1.9.2024 και η Εταιρεία δύναται να αγοράζει ίδιες μετοχές εντός εύρους τιμών από €1 έως €5 και κατ’ ανώτατο όριο έως 4.320.000 ίδιεςμετοχές.

Σήμερα η Εταιρεία κατέχει 1.781.998 ίδιες μετοχές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ