Θετική για τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει η Moody’s που με νέα της έκθεση στην οποία επισημαίνει δεν βλέπει απώλειες από ομόλογα στις ελληνικές τράπεζες στους επόμενους 12-18 μήνες. Αντίθετα στους επόμενους 12-18 μήνες αναμένει μείωση των κόκκινων δανείων NPE περίπου στο 5% κατά μέσο όρο.

Ο οίκος επιμένει και διατηρεί τις θετικές προοπτικές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενόψει των ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών που αναμένονται για το 2023-24 και της συνεχιζόμενης ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης, που στηρίζουν την απόδοση των τραπεζών, όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με τη Moody’s μάλιστα λόγω της δομής των ισολογισμών των ελληνικών  τραπεζών, εκτιμά ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευρέως ανθεκτικό στις επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης. Αναφέρει μάλιστα ότι τα επίπεδα κεφαλαίου θα παραμείνουν άθικτα και θα αυξηθούν οριακά, καθώς οι τράπεζες δημιουργούν κεφάλαια εσωτερικά, μέσω της κερδοφορίας.

Και προσθέτει ότι η χρηματοδότηση και η ρευστότητα θα είναι υγιείς καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις πελατών και οι τράπεζες συνεχίζουν να αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές για να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Αναλύοντας περαιτέρω τους λόγους για την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών, ο οίκος αναφέρει ότι τα ανοίγματα από κόκκινα δάνεια υποχώρησαν σε 6,3% από 47,2% τα τελευταία έξι χρόνια ενώ τα αποθεματικά για την κάλυψή τους σε περίπτωση ζημιάς είναι 65%. Με βάση τα στοιχεία της Moody’s:

*Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια σε σχέση με τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού είναι 6,5% και ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET1 στο 13,5%. Τέλος ο λόγος του συνόλου των δανείων σε σχέση με τα οφειλόμενα από πελάτες (εξυπηρετούμενα και μη) έχει υποχωρήσει από το 132% το 2017 στο 71% στο τέλος του 2022.

*Οι τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες της Ελλάδας έχουν δείκτη (CET1) περίπου 13,5% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,8% αν και τα κεφαλαιακά αποθέματά τους είναι από τα χαμηλότερα εντός της ΕΕ. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θα συνεχίσει να υπονομεύει την ποιότητα του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, επειδή αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ των κεφαλαίων CET1 των τραπεζών, λέει ο οίκος.

*Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέφεραν μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 198% τον Δεκέμβριο του 2022, υποδηλώνοντας την άνετη ρευστότητά τους, με σχεδόν το ήμισυ των επενδύσεών τους με τη μορφή τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

ΝΑΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here