Σημαντική πρόοδο έχει συντελεστεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο ξεκαθάρισμα των δανειακών τους χαρτοφυλακίων και στην αποκατάσταση των capital buffers, υπογραμμίζει  η Moody’s σε νέα της έκθεση.

Παρ’ όλα αυτά, τονίζει πως για μερικές τράπεζες τα μεγάλα αποθέματα προβληματικών δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πονοκέφαλο.

Τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν ιδιαίτερα υψηλά το 2013 μετά την κρίση του δημόσιου χρέους και άγγιζαν το  6% των συνολικών δανείων κατά μέσο όρο, βάσει δείγματος 28 μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί τώρα σε περίπου 4%, μία σημαντική βελτίωση, αν και η πρόοδος δεν είναι μεγάλη σε όλες τις τράπεζες.

“Τα μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων ανησυχούν τους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς εποπτικούς φορείς, με τον υψηλό κίνδυνο στα περιουσιακά τους στοιχεία να βάζει φρένο στην ανάκαμψη της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών”, όπως τονίζει ο Alain Laurin, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Moody’s. “Σε ορισμένες χώρες, τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ικανότητα των τραπεζών να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη”.

Το 2013, οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια απορρόφησαν το 53% των συνολικών προ προβλέψεων εσόδων των τραπεζών και με τη βοήθεια της οικονομικής ανάκαμψης, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20% το 2017, προσθέτει ο οίκος αξιολόγησης. Μεταξύ του 2013 και του 2017, τα capital buffers αυξήθηκαν σε όλες σχεδόν τις τράπεζες, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους καθώς μπόρεσαν να απορροφήσουν καλύτερα το κόστος του πιστωτικού κινδύνου.  Ο μέσος κεφαλαιακός δείκτης Tier 1  βελτιώθηκε στο 17,2% στο τέλος του 2017 από 14,2% στο τέλος του 2013.

Η Moody’s επισημαίνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα NPLs βρίσκονται σε μικρές χώρες, αλλά ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπερνούν το 30%, στην Ιταλία ανέρχονταν στο 11%, ενώ  στην Πολωνία στο 5,8% και στην Ισπανία στο 4,5%.  Επιπλέον, τονίζει ο οίκος, τα προβληματικά δάνεια στις ισπανικές τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τα ανακτώμενα περιουσιακά στοιχεία του τομέα του real estate, και αν συμπεριληφθούν, το ποσοστό των NPLs στη χώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here