Μια μεγάλη τομή στη λειτουργία της ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών η ελβετική Swiss Re, με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία και την οργάνωσή της.

Ειδικότερα, η Swiss Re ανακοίνωσε ότι θα χωρίσει τις αντασφαλιστικές της δραστηριότητες σε δύο μέρη που θα λειτουργούν με μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Ειδικότερα, οι δραστηριότές της στην αντασφάλιση Ακινήτων και Ατυχημάτων, θα διαχωριστεί από εκείνες της αντασφάλισης Ζωής και Υγείας και θα γίνουν ανεξάρτητες μονάδες με πλήρη εξουσία επί των αντίστοιχων δραστηριοτήτων διαχείρισης underwriting και απαιτήσεων ζημιών.

“Οι προγραμματισμένες αλλαγές θα δώσουν έμφαση στις ευθύνες απόδοσης και θα φέρουν μεγάλη αποτελεσματικότητα. Η απλοποίηση των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων θα οδηγήσει στην περαιτέρω πελατοκεντρική μας στρατηγική”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Christian Mumenthaler.

Η Swiss Re θα μεταφέρει τις αρμοδιότητες του Chief Underwriting Officer (CUO) του ομίλου στους CUO των δύο επιχειρήσεων καθώς και στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων του ομίλου.

Η ανακοίνωση έρχεται μια εβδομάδα μετά την είδηση ​​ότι ο Thierry Leger, CUO της Swiss Re, ανέλεβε αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου της Scor.

Η αναδιοργάνωση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Απριλίου, με την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων, σύμφωνα με την εταιρεία.