Μετά το πράσινο φως που είχε ανάψει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  το έτος 2019, ξεκίνησαν και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την μαρίνα του Ναυπλίου, ένα έργο που υλοποιείται με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Οι εργασίες μελετών, αδειοδοτήσεων και κατασκευής προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε βάθος τριετίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, και η κατασκευή του θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Στόχος είναι να δοθεί επιπλέον ώθηση στον τουρισμό της περιοχής της Αργολίδας, αλλά και της Περιφέρειας γενικότερα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ανάδοχο και η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται στα 40 έτη.

Λίγα λόγια για την μαρίνα

Το έργο αφορά στην κατασκευή των υποδομών, τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου, τη λειτουργία και διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού μόνιμων, διερχόμενων σκαφών, των βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών των εμπορικών χρήσεων –που θα αναπτυχθούν στην χερσαία περιοχή, καθώς και του αντίστοιχου χώρου στάθμευσης.

Στα έργα και εγκαταστάσεις της μαρίνας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως λιμενικά έργα και τυχόν βυθοκορήσεις, οι απαραίτητες προσχώσεις του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου), για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και υποστήριξης των συναφών (συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας απόθεσης και συντήρησης σκαφών) και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here