Καθώς κλείνει η χρονιά, το Χρηματιστήριο της Αθήνας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις αποδόσεις (+34,5%) να στηρίζεται από σταθερές εισροές στα μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια και να αποδεικνύει την αντοχή του, στην άντληση μεγάλων ποσών από την αγορά.

Διευκολύνονται έτσι τα σχέδια, για την εισαγωγή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας και των άλλων μεγάλων placements που σχεδιάζουν οι Τράπεζες, το Δημόσιο και οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας…

Toν Φεβρουάριο είναι προγραμματισμένη η εισαγωγή των μετοχών του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο. Γιατί τον Φεβρουάριο; Γιατί είναι πολύ πιθανό, μέσα στις πρώτες μέρες του 2024, τον Ιανουάριο είναι πιθανόν να προηγηθεί η πώληση πακέτου μετοχών (από 10% έως 15%) της HelleniQ Energy σε διεθνή χαρτοφυλάκια.