Μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες η ΑΑΔΕ προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της με αντικατάσταση των συστημάτων Taxis, Taxisnet και ELENXIS.

Το έργο για την ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη. 

Το έργο, που έχει προϋπολογισμό 38,6 εκατ. ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2025.

Εκτός από την αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας, προβλέπεται και  η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων.

Οι βασικές δράσεις του έργου είναι:

1. Μητρώο Φορολογουμένων. 2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
3. Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων
4. Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές.
5. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου.
6. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων.
7. Ανάλυση Κινδύνων.
8. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων.
9. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.
10. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου.