Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, στις 22 Νοεμβρίου 2022 εξελέγη ως μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2023.

Η κα. Λαζαράκου αποτελεί επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαικής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), στο οποίο και ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2022.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τη χάραξη «καλύτερων πολιτικών για καλύτερες ζωές». Ο Οργανισμός ασχολείται με μία ευρεία γκάμα πολιτικών, από τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως την προώθηση μιας ισχυρής εκπαίδευσης και την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Αποτελεί φόρουμ και κόμβο γνώσης για δεδομένα και αναλύσεις, ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συμβουλές σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές και τη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ συντονίζει και καθοδηγεί το έργο του Οργανισμού σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής χρηματοδότησης και κρατικών επιχειρήσεων και επιβλέπει την εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Επίσης, καθοδηγεί και υποστηρίζει το διάλογο του Οργανισμού με οικονομίες μη μέλη στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Λαζαράκου δήλωσε: Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς και μεγάλη τιμή που εκλέχθηκα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για το επόμενο έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την παρουσία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στα διεθνή σώματα, όπως ο ΟΟΣΑ, και ειδικά σε μία χρονική στιγμή που πραγαμτοποιείται η επεξεργασία από την Επιτροπή αυτή του ΟΟΣΑ των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να ενσωματωθούν, μεταξύ άλλων, και τα θέματα βιώσιμότητας και κλιματικής αλλαγής καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των αλλαγών για την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα η διαβούλευση σχετικά με διεθνή πρότυπα αλλά και η συνεργασία μεταξύ των χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και των εισηγμένων εταιριών.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ