Στη συνολική και ουσιαστική αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των οφειλών, κυρίως των ληξι­πρόθεσμων, προς το Δημόσιο, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δη­μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχεί­ρισή τους και την αύξηση των εσό­δων του Δημοσίου- Ειδικότερα, με την απόφαση (υπ* αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β./ 1134505ΕΕ/ 6.9.2018) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ­χής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, προχωρά η σύσταση, συγ­κρότηση και ο ορισμός των με­λών της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγη­ση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προ­γράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην ΑΑΔΕ, σε θέμα­τα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here