Η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκποίηση του καταστήματος σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Χώρας της Άνδρου και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, οδήγησαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δεχθεί το αίτημα της εταιρείας για την τροποποίηση της αρχικής δέσμευσης και την εκποίησης καταστήματος της εταιρείας στην περιοχή Ανεμόμυλοι της Χώρας της Άνδρου.

Η σημερινή ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ολομέλεια, την 9η Ιουνίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 713/2020 απόφασή της επί αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, την τροποποίηση των δεσμεύσεων που είχαν υιοθετηθεί με την προγενέστερη υπ’ αριθ. 665/2018 Απόφαση περί έγκρισης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την απόφασή της η επιτροπή αποφάσισε την αντικατάσταση της δέσμευσης εκποίησης του καταστήματος της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ στην περιοχή «Αγ. Σπυρίδων» της Χώρας της Άνδρου, με δέσμευση εκποίησης καταστήματος της εταιρείας στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ υποχρεούται να υλοποιήσει τη νέα δέσμευση εκποίησης εντός έξι μηνών από την υπογραφή σύμβασης με εντολοδόχο εκποίησης, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση της νέας δέσμευσης.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη, κατά την λήψη της απόφασης, τις εξαιρετικές περιστάσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης και κυρίως το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε η αρχικώς αναληφθείσα δέσμευση εκποίησης του καταστήματος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αγοραστές, καθώς και την δυσμενή οικονομική συγκυρία που πλήττει την χώρα. Με αυτά τα δεδομένα και σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η επιτροπή προέκρινε ως κατάλληλη και πλέον πρόσφορη λύση για την διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά της Χώρας της Άνδρου, την κατά τα ως άνω τροποποίηση της αρχικής δέσμευσης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η 665/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here