Ο εκβιασμός των τραπεζών τελικά αποδίδει καρπούς. Ο ένας από τους βασικούς μετόχους, ο κ. Μανώλης Δομαζάκης που σήμερα ελέγχει την Creta Farms τελικά αποφάσισε να παραχωρήσει τα δικαιώματα ψήφου που απορέουν από το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή.

«H Creta Farm, σε συνέχεια της από 09.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 01/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τροποποιητική της οποίας υποβλήθηκε στο ΧΑΑ στις 9/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

  • Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ Δομαζάκη επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 28,19% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 8.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές), έναντι προηγούμενου ποσοστού 40,87% (που αντιστοιχεί σε 12.893.369 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , λόγω υπογραφής Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου (4.000.000 δικαιώματα ψήφου) με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
  • Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 09.10.2019, παραμένει το ίδιο, ήτοι ποσοστό 0,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (152.239 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας CASAGRUPO TRADING LIMITED.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι διαμορφώθηκε από 41,36% σε 28,68% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here