Έως τις 29 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι servicers να καταθέσουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αίτηση με σκοπό την επαναδειοδότησή τους σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις που προβλέπει το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την περασμένη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέας άδειας στους servicers περιλαμβάνονται τα εξής, μεταξύ άλλων:

  • Ελάχιστο κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τους servicers που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη διαχείριση απαιτήσεων και 4,5 εκατ. ευρώ για όσες εταιρείες επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και στη χορήγηση πιστώσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση οφειλών τις οποίες διαχειρίζονται είτε οι ίδιες είτε άλλες εταιρείες πιστώσεων.
  • Στοιχεία ταυτότητας όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν στην εταιρεία διαχείρισης, είτε ως μέτοχοι είτε ως μέλη της διοίκησης.
  • Business plan με πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της εταιρείας σε βάθος τριετίας.
  • Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τις απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
  • Πολιτική συμμόρφωσης με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους “με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η ανάγκη των εν λόγω δανειοληπτών να αποταθούν για συμβουλευτική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς”.
  • Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, με αναφορά σε συγκεκριμένους δείκτες (KPIs).
  • Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταγραφή και τον χειρισμό των παραπόνων και καταγγελιών των δανειοληπτών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ