Διατηρεί μερίδιο 75% της ελληνικής αγοράς και καταγράφει σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) η ΔΕΗ.

Το α’ τρίμηνο του 2018, η ΔΕΗ επέστρεψε σε θετικά πρόσημα εξαιτίας της μείωσης του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, του περιορισμού των δαπανών αγορών ενέργειας αλλά και της βελτίωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Μάλιστα, οι εν λόγω παράγοντες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση του κύκλου εργασιών και την πτώση πωλήσεων που καταγράφηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Έτσι, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 147,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 69,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 13,1%.

Στον αντίποδα οι πωλήσεις της ΔΕΗ ελαττώθηκαν κατά 7,1% το α’ τρίμηνο του 2018, εξαιτίας τόσο της περιορισμένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών όσο και της μείωσης του μεριδίου της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά- το οποίο διαμορφώθηκε σε 83,7% έναντι 88,5% το α’ τρίμηνο του 2017.

Ως συνέπεια τα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 96,6 εκατ. ευρώ, με συνέπεια ο κύκλος εργασιών να παρουσιάζει ελάττωση 78,1 εκατ. (6,5%) και να αγγίξει το 1,1267 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό γεγονός τη μείωση του καθαρού δανεισμού και έκανε ειδική μνεία στη μείωση του σχηματισμού προβλέψεων, αποτέλεσμα των εντεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, ως αιτία για τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here