Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού έτους 2020. Οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην εφαρμογή κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο ΤAXISnet.

Το υπουργείο Οικονομικών νωρίτερα σήμερα εξέδωσε και την απόφαση με το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα συμπληρώσουν ο φορολογούμενοι.

Δείτε στο παρακάτω link το έντυπο Ε1:

Ε1_FOROLOGIKO_ETOS_2020

“Φέτος έχουν ήδη νομοθετηθεί η μείωση της προκαταβολής φόρου και η πρόβλεψη για τα τεκμήρια και θα είναι αυτοματοποιημένα στην συμπλήρωση της δήλωσης”, ανάφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Διαβάστε παρακάτω τις οδηγίες για την υποβολή των δηλώσεων.

ODHGIES_YPOBOLHS_FOR_DHLWSEWN_05_2021_V1

Οι αλλαγές στο Ε1

1. Αλλαγή στο λεκτικό της περίπτωσης 4 «Εξαιρείστε από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;» Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο από όσους εντάσσονται στην περίπτωση γ΄ παραγράφου 6 άρθρου 15 ν.4172/2013 (απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα).

2. Αλλαγή στην ημερομηνία της περίπτωσης 8 σε «31-12-1955» (κωδικοί για την μείωση των τεκμηρίων σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών).

3. Αλλαγή στην ημερομηνία της περίπτωσης 9 σε «1/1/2018» (κωδικοί για τη μείωση του πρώτου κλιμακίου του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 15 κατά 50%).

4. Αλλαγή στο έτος της περίπτωσης 11 σε «31-12-1958»  (κωδικοί για τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του).

5. Αντικατάσταση του λεκτικού της περίπτωσης 16 με το λεκτικό της καταργούμενης παλιάς περίπτωσης 17, δηλαδή «Ανήκετε στην κατηγορία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω», και κωδ. 905 – 906, και κατάργηση των κωδικών 913-914. Οι κωδικοί (905) (906) συμπληρώνονται από άτομα που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής, από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, προκειμένου να μην επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

7. Κατάργηση της παλιάς περίπτωσης 17 (κωδικοί 913-914) με συνέπεια την αλλαγή της αρίθμησης στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 και για λόγους ισότητας επεκτάθηκε η εξαίρεση από την εισφορά αλληλεγγύης και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων κάθε μορφής όπως είναι μεταμοσχευθέντες, πολυτραυματίες, πολυεγκαυματίες κλπ), πέραν των ατόμων με κινητική αναπηρία ή ολική τυφλότητα που ίσχυε μέχρι τώρα. Ακολούθως, τροποποιήθηκε και η παρ. 6 του άρθρου 43Α και προφανώς δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στους μισθούς και συντάξεις των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%). Συνεπώς δεν υπάρχουν πλέον δύο διαφορετικοί κωδικοί στη δήλωση, δηλαδή 905-906 και 913-914.

8. Η παλιά περίπτωση 19 αναριθμείται σε 18 (φιλοξενία) κωδ 007 – 008

9. Η παλιά περίπτωση 20 αναριθμείται σε 19 (υπαγωγή στο 5Α του ΚΦΕ) κωδ 039 – 040

10. Η παλιά περίπτωση 20 αντικαταστάθηκε με νέα περίπτωση «Έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ;» με κωδ. 041-042. Οι κωδικοί 041-042, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αυτό φορολογείται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών.
Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της περίπτωσης αυτής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται.

Διαβάστε επίσης:

Σε λίγες ώρες ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here