Στην υπογραφή συμφωνίας για την επικαιροποίηση των βασικών επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού προχώρησε η Lamda Development.

Ειδικότερα, η εταιρεία υπέγραψε με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς τη συμφωνία για την επικαιροποίηση, η οποία

  • «είναι φυσικό επακόλουθο της εξέλιξης και ωρίμανσης του σχεδιασμού της εταιρείας για τα προβλεπόμενα έργα και επενδύσεις της πρώτης πενταετίας του έργου».

Μετά την επικαιροποίηση, το συνολικό ύψος του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 1,16 δισ. ευρώ (έναντι 1,18 δισ. ευρώ). Στο σύνολο του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού περιλαμβάνεται ποσό ύψους 205 εκατ. € που αφορά την κάλυψη δαπανών ΦΠΑ του έργου.

  • Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η χρηματοδότηση των έργων προϋπολογισμού 2,5 δις ευρώ της πρώτης φάσης θα καλυφθεί κατά 1 δις € από τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό, με το υπόλοιπο ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ να προέρχεται από ίδια κεφάλαια.

Συνολικά, η χρηματοδότηση για τα έργα της πρώτης 5ετίας στο Ελληνικό θεωρείται εξασφαλισμένη, με τη στήριξη των τραπεζών.

Από πλευράς της διοίκησης έχει επανειλημμένα εκφραστεί το όραμα της Lamda

  • «να αποτελέσει το Ελληνικό ένα πρότυπο μοντέλο επενδυτικής πρωτοβουλίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας, τις απαιτήσεις της νέας εποχής, της αναβάθμισης της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Αττικής προς όφελος των πολιτών», ένα έργο που μπαίνει τώρα σταδιακά στο πεδίο της πράξης.

Οσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τον εν λόγω τραπεζικό δανεισμό αφορά τα εξής:

(α) τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών και άλλων αναπτύξεων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας του Έργου (Φάση Α΄) συνολικού ύψους 542 εκατ. ευρώ

(β) τη χρηματοδότηση για την εμπορική ανάπτυξη στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (Vouliagmenis Mall) και για την εμπορική ανάπτυξη εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά (Marina Galleria) συνολικού ύψους 622 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα επικαιροποιήθηκε και το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα εκδοθούν σε 347 εκατ. ευρώ για την εγγυητική που θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και σε 175 εκατ. ευρώ για την εγγυητική που θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο των ως άνω χρηματοδοτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο έχει προσδιορισθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς και ότι προβλέπεται η ανάληψη υποχρεώσεων και η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις έργων (project finance) (όπως ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης σε ακίνητα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε, περιορισμοί στις διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους του δανειζόμενου εκάστου δανείου, η ενεχυρίαση των μετοχών των δανειζόμενων θυγατρικών, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών)

ενώ περαιτέρω,

αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, προβλέπεται συγκεκριμένος μηχανισμός ελέγχου και χρήσης των προσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και, μεταξύ άλλων, χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει με τις επιμέρους διαδικασίες σε σχέση με τις πρώτες αναπτύξεις του project και ήδη εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών για τις οικιστικές αναπτύξεις της πρώτης φάσης του έργου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here