Όπως προκύπτει από την  μελέτη που πραγματοποιήθηκε, η συνολική εγχώρια ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων δεν παρουσιάζει έντονες ετήσιες μεταβολές, καθώς τα τυροκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος στην καθημερινή διατροφή.

Αντιθέτως, η εγχώρια κατανάλωση γαλακτοκομικών εμφανίζει διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς εξέλιξης στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Οι καταναλωτές λόγω της συρρίκνωσης του διαθεσίμου εισοδήματός τους στρέφονται και σε φθηνότερα προϊόντα (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας).

Οι Κλαδικές Μελέτες της ICAP Group περιλαμβάνουν εκτενή ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της αγοράς, η οποία βασίζεται κυρίως στην πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιείται στις επιχειρήσεις και τη δευτερογενή έρευνα στους αρμόδιους φορείς του εξεταζόμενου κλάδου.

Δείτε περισσότερα για τις μελέτες:

Τυροκομικά Προϊόντα 2018: https://bit.ly/2wwLSrE

Γαλακτοκομικά Προϊόντα 2018: https://bit.ly/2IA0oDC

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here