Με στόχο την άντληση 300 εκατ. Ευρώ με επιτόκιο όχι μεγαλύτερο του 2,7% ξεκινά σήμερα η διάθεση του 7ετούς ομολόγου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ρήτρα αειφορίας.

Η δημόσια προσφορά  θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. Οι δύο προηγούμενες ομολογιακές εκδόσεις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (120 εκατ. ευρώ το 2018 και 500 εκατ. ευρώ το 2020- είχαν επιτόκιο 3,95% και 2,75% αντίστοιχα.

Ο ισχυρότερος κατασκευαστικός – ενεργειακός όμιλος της χώρας συμμετέχει στα μεγαλύτερα έργα υποδομής και παραχωρήσεων και υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ και στο επενδυτικό πρόγραμμα –  περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, το καζίνο του Ελληνικού, η 30ετής παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, η αύξηση της εγκαταστημένης ισχύος στις ΑΠΕ στα 3.000 MW εντός 5ετίας, το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το αιολικό του Καφηρέα ονομαστικής ισχύος 330MW, η νέα μονάδα φυσικού αερίου 877 MW που κατασκευάζεται στην Κομοτηνή σε συνεργασία με τη Motor Oil κ.α

Σύμφωνα με τα σχέδια της διοίκησης όλα αυτά τα έργα  μέχρι το 2025  θα αποδίδουν ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Από αυτές

  • 115-145 εκατ. € θα έρθουν από τις ΑΠΕ,
  • 115 εκατ. ευρώ από τις εκμεταλλεύσεις παραχωρήσεων (Εγνατία, Κεντρική οδός, Καζίνο Ελληνικού και Καστέλι),
  • 45 εκατ. ευρώ από παραγωγή ενέργειας από θερμικά εργοστάσια,
  • 30 εκατ. ευρώ από τις κατασκευές
  • 5 εκατ. ευρώ από λοιπές δραστηριότητες (real estate κλπ).

Αυτό σημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας όμιλος που προσδοκά ετήσια έσοδα της τάξης των 6,5 δισ Ευρώ και EBITDA που θα προσεγγίσουν τα 500 εκατ. ευρώ

Το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν αποτελεί ένα απλό «πράσινο ομόλογο» αλλά είναι το πρώτο που συνοδεύεται από ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν την ίδια την εταιρεία να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους με «ποινή» επιπλέον απόδοση 0,25% υπέρ του επενδυτή, αν δεν το καταφέρει.

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στον σχεδιασμό για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here