Στις 9 ανέρχονται οι ομάδες προκειμένου να συμμετάσχουν στον 3ο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης της Εθνικής Τράπεζας, be finnovative.

Το be finnovative υλοποιείται από την Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και φορέων του οικοσυστήματος.

Από τις 16 ιδέες που παρουσιάστηκαν στο selection day του τρίτου κύκλου του προγράμματος πέρασαν οι 9, οι οποίες θα συμμετέχουν στο πεντάμηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative 3.0, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τρίτο κύκλο είναι οι ακόλουθες:

  • Capital: Πάροχος υπηρεσιών υπολογισμού πιστωτικού προφίλ ιδιωτών (credit score provider) για τραπεζικά ιδρύματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Parity Platform: Πλατφόρμα επενδύσεων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Irmos: Ανάπτυξη business analytics λογισμικού και παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών για μηχανική υποστήριξη εργασιών με state-of-the-art τεχνολογίες Artificial Intelligence.
  • AI Thoughts: Ολοκληρωμένος αυτόματος ψηφιακός βοηθός (chatbot) που δέχεται εντολές από τον χρήστη είτε μέσω κειμένου (σύντομα μηνύματα από chat interface), είτε φωνητικών εντολών.
  • Blockchain@fintech:Πλατφόρμα υπολογισμού πιστοληπτικού κινδύνου πάνω σε τεχνολογία blockchain με συγκέντρωση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές.
  • BAAM: Πλατφόρμα διαχείρισης assets αξιοποιώντας τεχνολογίες blockchain και έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).
  • ReportFiller: Λογισμικό για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που με ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη τρόπο επιτρέπει την αυτοματοποίηση και την παραγωγή αναφορών (reports) για σκοπούς κανονιστικής συμμόρφωσης.
  • Spin Spin: Εφαρμογή προσωπικού συμβούλου αγορών των καταναλωτών και πρόγραμμα επιβράβευσης με χρήση proximity marketing για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Brain: Ψηφιακή πλατφόρμα για τον κλάδο της ασφάλισης υγείας (insurtech) με στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης των συμβολαίων.

Η επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούνταν από υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και άλλων σημαντικών εταιρειών στον τομέα του fintech όπως η Mellon Technologies, η ΙΒΜ, η KPMG όπως επίσης και στελέχη του Unifund και Metavallon.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here