Καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναλαμβάνει πλέον ο Ηλίας Ξηρουχάκης. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη φορά από ιδρύσεως του Ταμείου που ο ορισμένος εκπρόσωπος από την τράπεζα της Ελλάδος στην Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει μεταγενέστερα και καθήκοντα αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ.

O κ. Ξηρουχάκης ήταν από τον Ιανουάριο του 2018 μέλος της τριμελούς εκτελεστικής επιτροπής του Ταμείου (εκπρόσωπος την Τράπεζας της Ελλάδος). Ήταν το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου που μεταξύ άλλων καθηκόντων (εταιρική διακυβέρνηση τραπεζών, διαχείριση κινδύνων κλπ) είχε οριστεί υπεύθυνος  για την ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου στη διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων/δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει συμμετοχή.

Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε  ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του τραπεζικού τομέα, του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ οι περισσότερες  από τις εταιρίες στις οποίες έχει εργαστεί στο παρελθόν αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες (Global Leaders) στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Η τοποθέτηση έγινε μετά από διεθνή διαγωνισμό, ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής επιλογής του ΤΧΣ (άρθρο 4Α του Ν. 3864/2010) και έγκρισης του Euroworking Group ενώ η διαδικασία επιλογής συντονίστηκε από τη μεγαλύτερη διεθνώς εταιρία αξιολόγησης και επιλογής ανώτατων στελεχών (παράρτημα Ουγγαρίας).

Info

Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metropolitan University) από το οποία διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts – Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Μaster of Arts in Economics) από το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση, τη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων (πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here