Το ΕΚ θα ψηφίσει επί νομοθεσίας για την ιχνηλασιμότητα των κρυπτοστοιχείων, για την αποτροπή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλα εγκλήματα.

Η νομοθεσία, επί της οποίας έχει επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2022, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική ενέργεια, μπορούν πάντα να εντοπιστούν και οι ύποπτες συναλλαγές να αποκλειστούν. Ο λεγόμενος ταξιδιωτικός κανόνας (travel rule), που υφίσταται ήδη για τις παραδοσιακές συναλλαγές, θα καλύπτει στο μέλλον και τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων. Ο κανόνας αυτός προβλέπει πως οι πληροφορίες σχετικά με την πηγή του περιουσιακού στοιχείου και του δικαιούχου του πρέπει να «ταξιδεύουν» με τη συναλλαγή και να αποθηκεύονται και στις δύο πλευρές της μεταφοράς.

Οι κανόνες θα καλύπτουν επίσης συναλλαγές άνω των 1.000€ από τα λεγόμενα «μη φιλοξενημένα πορτοφόλια» (διεύθυνση πορτοφολιού κρυπτοστοιχείων ιδιώτη χρήστη) όταν αλληλεπιδρούν με «φιλοξενούμενα πορτοφόλια» τα οποία διαχειρίζονται πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Ενιαίοι κανόνες της αγοράς της ΕΕ για τα κρυπτοστοιχεία

Η ολομέλεια αναμένεται ακόμη να δώσει το τελικό πράσινο φως σε νέους κοινούς κανόνες σχετικά με την εποπτεία, την προστασία των καταναλωτών και τις περιβαλλοντικές δικλείδες των κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Οι κανόνες (που συμφωνήθηκαν ανεπίσημα με το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022) περιλαμβάνουν δικλείδες κατά της χειραγώγησης της αγοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Για να μειωθεί το υψηλό αποτύπωμα άνθρακα των κρυπτονομισμάτων, οι σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιοποιούν την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Συζητήσεις: Τετάρτη 19 Απριλίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 20 Απριλίου