Πρώτα κρατικοποίηση και μετά πιστωτική επέκταση και ιδιωτικοποίηση με αύξηση κεφαλαίου 300 εκ. ευρώ και εύρεση στρατηγικού επενδυτή, προβλέπει το πλάνο τριετίας για την Attica Bank για το οποίο καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση.

Η προσωρινή κρατικοποίηση θα γίνει μέσω της δυνατότητας που δίνουν οι διατάξεις για τον αναβαλλόμενο φόρο οπότε το δημόσιο θα συμψηφίσει αναβαλλόμενο φόρο περί τα 150 εκ. ευρώ, με μετρητά ή ομόλογα για να πάρει warrants της τράπεζας, που αντιστοιχούν σε μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας, ίσης με το 100% της φορολογικής απαίτησης…

Στο μεταξύ η τράπεζα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, για να υλοποιήσει την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκ. ευρώ, που τοποθετείται για το φθινόπωρο.

Εκτιμάται ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα αξιοποιηθούν στο σύνολό τους για την πιστωτική επέκταση κατά 2,2 δις ευρώ που σχεδιάζει η τράπεζα στην τριετία 2021-2023 όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. Όλα αυτά προϋποθέτουν αρχικά, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 85 εκ. ευρώ, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Στο μεταξύ, από τη διοίκηση ανακοινώθηκε ότι η Attica Bank οδεύει προς πλήρη μηδενισμό των κόκκινων δανείων (1%). Η Γενικής Συνέλευση καλείται επίσης να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, ώστε να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής για πέντε έτη. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, έως και τρεις φορές το σημερινό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here