Κόκκινα δάνεια, επενδύσεις, εξωτερικό ισοζύγιο, παραγωγικότητα και ανάπτυξη, τα «αγκάθια» που πληγώνουν την Ελλάδα, φέρνοντας την σε καθεστώς excessive imbalances.

H Ελλάδα αποτελεί μαζί με την Ιταλία τα μόνα 2 κράτη από το σύνολο των δεκατριών που τέθηκαν προς εξέταση από την Κομισιόν  βάσει εντολής του Eurogroup που εμφανίζουν τόσο σημαντικά προβλήματα στην «πραγματική οικονομία» και βρίσκονται στο καθεστώς των «υπερβολικών ανισορροπιών».

Σύμφωνα με την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής, το υψηλό δημόσιο χρέος, η αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, το υψηλό μερίδιο των NPLs, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και η ασθενής αναπτυξιακή δυναμική” είναι τα φλέγοντα θέματα που είναι πιο επιτακτικά από ποτέ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Κομισιόν στο ευαίσθητο ελληνικό τραπεζικό σύστημα λόγω του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χαμηλής κερδοφορίας, που εμποδίζουν την πιστωτική επέκταση και ανάκαμψη των επενδύσεων.

Σε μηχανισμό επαγρύπνησης

Μετά την έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας, το πόρισμα της Κομισιόν δεν αφήνει άλλα περιθώρια στην Ελλάδα παρά να προβεί σε διορθωτικές πράξεις για τις οποίες θα παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ενός ακόμη “σκέλους” εποπτείας: του μηχανισμού επαγρύπνησης.

Το χρονικό σημείο στο οποίο έρχεται το πόρισμα καθιστά τα αρνητικά μηνύματα που φέρει ακόμη πιο κρίσιμα. Μένει να φανεί ποιο θα είναι το ιδιαίτερο βάρος που θα έχουν στην πολιτική απόφαση του Eurogroup όσον αφορά στην ενερργοποίησητων παρεμβάσεων ελάφρυνσης του χρέους.

Τι αποφαίνεται η έκθεση

Η Επιτροπή στην έκθεση αποφαίνεται ότι “η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες”. Όπως σημειώνει, υπάρχουν προβλήματα ευπάθειας που συνδέονται με το υψηλό δημόσιο χρέος, την αρνητική εξωτερική επενδυτική της θέση, το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Ειδική μνεία γίνεται στην “εξαιρετικά δυσμενή καθαρή διεθνή επενδυτική της θέση, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνεται λόγω του περιορισμένου ρυθμού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, αλλά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που παραμένει αρνητικό”.

Χρέος

Επίσης για το χρέος αναφέρεται ότι ο ρυθμός μείωσής του “εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη επίτευξη των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της δυνητικής ανάπτυξης”. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι ενώ το ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει υψηλό, διακρατείται κυρίως από τους επίσημους πιστωτές. Επίσης αναφέρεται ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης θα είναι σχετικά χαμηλές για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Το ιδιωτικό χρέος μειώνεται αλλά η απομόχλευση συνεχίζεται. Επίσης, επισημαίνεται ότι σημαντικά μέτρα ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση πολλών από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Πλέον, επισημαίνει η Επιτροπή, εκτός από την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και προσπαθειών προσαρμογής που ξεκίνησαν πιο πριν, οι αρχές δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες παρακολουθούνται στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here