Υψηλούς δείκτες «κόκκινων» δανείων, παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να εμφανίζει ο 5ος τραπεζικός πυλώνας, με τον νέο «Ηρακλή» να αποτελεί τη μοναδική σανίδα… σωτηρίας.

Πιο αναλυτικά, η Attica Bank στα τέλη του περασμένου Ιουνίου διέθετε «κόκκινα» δάνεια, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα μειωθούν κατά 291 εκατ. ευρώ (pro-forma) μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του project Astir I στην CarVal.

«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, «μετρούσε» το α’ εξάμηνο του 2023 η Παγκρήτια Τράπεζα, με τον δείκτη των δανείων σε καθυστέρηση να «αγγίζει» το 59%. Στόχος της διοίκησης Βαρθολομαίου, έτσι όπως καταγράφηκε στο σχετικό business plan, είναι ο δείκτης NPE να μειωθεί στο 33% στο τέλος του 2024, μέσω και μίας τιτλοποίησης, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Όσον αφοράς στις συνεταιριστικές τράπεζες, στα τέλη του 2022: 

Η Χανίων είχε «κόκκινα» δάνεια, ύψους 227 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη NPE να προσεγγίζει το 47%. 

Στη Θεσσαλίας το σύνολο των απαιτήσεων από δάνεια και εγγυητικές ανήλθε σε 338,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 139,58 εκατ. ευρώ ανήκουν στην κατηγορία των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ έχουν καταπέσει εγγυητικές, ύψους 0,89 εκατ. ευρώ. Για τις πιστωτικές κάρτες έχει αποπληρωθεί το ενήµερο µέρος, λόγω της προσωρινής παύσης έκδοσης και έχουν µείνει µόνο οι κάρτες σε καθυστέρηση, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 27,66 χιλ. ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο των χρηματοδοτικών µμισθώσεων ανήλθε σε 2,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,86 εκατ. ευρώ σε καθυστέρηση. Ο δείκτης κάλυψης συνόλου προβλέψεων προς το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων φτάνει στο 55,96% και ο δείκτης των µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο των ανοιγμάτων, αφαιρώντας τις προβλέψεις, διαμορφώνεται στο 23,57%. 

Η Ηπείρου διέθετε «κόκκινα» ανοίγματα 37,96%, μειωμένα κατά περίπου 13,22% σε σχέση με το τέλος του 2021, με τον δείκτη κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψεις να διαμορφώνεται στο 44,2% έναντι 41,5% τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Τέλος, η Καρδίτσας είχε ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 14,03% σε σχέση με 17,12% του 2021, με τις προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων να διαμορφώνονται σε 17.130.306 ευρώ έναντι 17.625.391 το 2021, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσώπευαν το 12,46% των συνολικών απαιτήσεων από πελάτες.