Αυξημένη παραγωγή ασφαλίστρων στον Κλάδο Ζωής καταγράφεται στην έρευνα της ΕΑΕΕ για τις επιδόσεις του συγκεκριμένου Κλάδου το έτος 2019, αναλυόμενη σε 16,7% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 18,9% αύξηση των ομαδικών.

Η παραγωγή στις αντασφαλίσεις ήταν ύψους 397 χιλ.€  (ατομικές ασφαλίσεις 39,7%, ομαδικές ασφαλίσεις 60,3%).

Η έρευνα περιλαμβάνει τα στοιχεία 17 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2019. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 5 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 12 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Ευρήματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2019 (για το 2018 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

Α. Παραγωγή ασφαλίστρων

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2019, ποσό 825,5 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 744,9 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 80,6 εκατ.€ στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του 2018 ήταν 627,5εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 566,1 εκατ. € στις ατομικές και 61,5 εκατ. € στις ομαδικές).

Η ετήσια αύξηση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 31,5%, αναλυόμενη σε  31,6% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και  31% αύξηση των ομαδικών.

Kανάλια διανομής

Πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα:

Review_Life_Total_2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here