Σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. αναλύεται ο εγχώριος κλάδος των Μεσιτών & Πρακτόρων Ασφαλειών. Σύμφωνα με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial Studies Consultant, οι εταιρείες που ασχολούνται με τη μεσιτεία και την πρακτόρευση ασφαλειών συνιστούν σημαντικό μέρος του εγχώριου ασφαλιστικού κλάδου, καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού. 

Πρόσφατα μάλιστα, ψηφίστηκε ο Ν. 4583/2018 που ενσωμάτωσε την Οδηγία IDD, η οποία αναφέρεται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, στο ρόλο αλλά και στην ευθύνη που φέρουν όλα τα κανάλια διανομής. Στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι κυρίως η προστασία του καταναλωτή, καθώς και η έγκυρη ενημέρωσή του. 

Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε μία κάμψη στη ζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ωστόσο, από το 2016 και μετά, έχει παρατηρηθεί μία αλλαγή στην αγορά, με τους καταναλωτές να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους, κυρίως στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, στα ασφάλιστρα υγείας και στα ασφάλιστρα επενδυτικών προγραμμάτων. Εξάλλου, η ανάκαμψη της ασφαλιστικής αγοράς αποτυπώθηκε και στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων. 

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η παραγωγή ασφαλίστρων των εγγεγραμμένων μελών της ανήλθε περίπου στα €3,78 δισ. το 2016, από €3,58 δισ. το 2015, που μεταφράστηκε σε αύξηση 5,7%. Το 2017, η παραγωγή κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2018 τονώθηκε περαιτέρω κατά 3,5% στα €3,92 δισ.  

Τέλος, εκτιμάται ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να κινείται η ιδιωτική ασφάλιση και τα επόμενα χρόνια, μιας και το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας εξακολουθεί να δημιουργεί ανασφάλειες, ωθώντας τους καταναλωτές στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο,  οι εποπτικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια του ασφαλιστικού κλάδου και να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου:

Στη μελέτη της IBHS υπάρχει ξεχωριστή χρηματοοικονο-μική ανάλυση για τους Μεσίτες Ασφαλειών και τους Πράκτορες Ασφαλειών. Συγκεκριμένα:

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 77 μεσιτικών επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συ-νοψίζονται ως εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε κατά 2,5%, στα €131,40 εκ. από €128,16 εκ. το 2016.

Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 3,9%, στα €19,49 εκ. από  €20,29 εκ. Αντίθετα, τα ΚΠΦ αυξήθηκαν κατά 9,1% στα €19,62 εκ., έναντι €17,99 εκ. το 2016.    Τα περιθώρια EBITDA και EBT μειώθηκαν σε 9,4% και 5,9% αντίστοιχα.

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 66 πρακτόρων ασφαλειών. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 μειώθηκε κατά 15,2%, στα €47,89 εκ. από €56,49 εκ. το 2016.

Τα ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 31,3% στα €20,12 εκ. από €29,28 εκ. και τα ΚΠΦ σημείωσαν πτώση κατά 31,9% στα €19,64 εκ. από €28,84 εκ. 

Αντίθετα, τα περιθώρια EBITDA και EBT αυξήθηκαν σε 19,2% και 16,4% αντίστοιχα. 

Δήλωση του κυρίου Γκουζέλου:

«Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας δημιουργούν ανασφάλεια και αβεβαιότητα στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό και μόνο, προλειαίνει το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιωτικού ασφαλιστικού κλάδου τα επόμενα χρόνια». 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here