Σχεδόν αμετάβλητη, κατά το β’ τρίμηνο του 2018, παρέμεινε η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ), αν και παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συγκεκριμένα για βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το β’ τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2018, ενώ η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Αμετάβλητοι παρέμειναν οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, το β’ τρίμηνο του 2018. Η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε ως ένα βαθμό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here