Αισιόδοξα μηνύματα πηγάζουν από τα αποτελέσματα 9μήνου που κοινοποίησε η SATO.

Στο ποσό των 12,170 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2020 έναντι 10,024 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 21,41 %.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 4,818 εκατ. ευρώ έναντι 4,083 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2019, με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 39,59% έναντι 40,74% του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2019.

Ο Όμιλος παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους 790.000 ευρώ το εννεάμηνο του 2020 αντί ζημιών 3,348 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019. Τα καθαρά αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2020 είναι ζημιές ύψους 765.000 ευρώ αντί ζημιών 6,178 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITA )για το εννεάμηνο του 2020 είναι ύψους 2 εκατ. ευρώ αντί ζημιών 2,457 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19.9.2019 η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της, την επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και δ του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, και κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 20η Νοεμβρίου 2019.

Στις 20.11.2019 δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της εταιρείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here