Με επιτυχία και με τη συμμετοχή της Ellington με κεφάλαια πλέον των 24 εκ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank. Το ΤΧΣ συμμετείχε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και κατέχει πλέον ποσοστό 63,1% και κεφάλαια 150,77 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, με κεφάλαια 24,172 εκ. ευρώ μετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ς η Ellington μέσω της RINOA LTD. Πλέον η Ellington κατέχει επισήμως ποσοστό 9,9%. Στην αύξηση κεφαλαίου εκτός από το ΤΧΣ, μετείχαν με τα ποσοστό τους ΕΦΚΑ (10,3%) και ΤΜΕΔΕ (14,7%). Η Ellington κάλυψε τα ποσοστά των μετόχων που υπαναχώρησαν ή από τα αδιάθετα, όπως και άλλοι επενδυτές που μέσω των αδιάθετων δικαιωμάτων τοποθετήθηκαν και κατέχουν συνολικά ποσοστό 2%.

Η Attica Bank αύξησε σε αυτή τη φάση το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 240 εκ. ευρώ και πλέον  ανέρχεται σε 244,845 εκ. ευρώ. Σχετικά η Attica Bank εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

*Ποσοστό 89,77% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €215.441.058.80 που αντιστοιχεί σε 1.077.205.294 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 753.826.957 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), 176.368.926 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) 123.122.473 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και 23.886.938 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης.

*Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 122.794.706 Νέες Μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 20-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

(α) 1.932.868 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 386.573,60 διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17.12.2021, και

(β) 120.861.838 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό € 24.172.367,60 διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της από 09-12-2021 δεσμευτικής συμφωνίας βασικών όρων συναλλαγής (η «Συμφωνία») μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρίας «Ellington Solutions S.A.» και «ES GINI Investments Limited», όπως οι όροι αυτής γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα.

*Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €240.000.000, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

*Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €244.845.889 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,20 η κάθε μία.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του της 21.12.2021.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here