Μεγάλη στροφή στις προθεσμιακές καταθέσεις – κυρίως με διάρκεια άνω των δύο ετών – και σε ειδικά προϊόντα που συνδυάζουν αμοιβαία κεφάλαια καταγράφθηκε στο πρώτο εξάμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο στις προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι δυο έτη πραγματοποιήθηκαν καθαρές εισροές 8,9 δισ. ευρώ από ιδιώτες αποταμιευτές, ενώ στα αμοιβαία κεφάλαια σημειώθηκαν εισροές 1,7 δισ. ευρώ.

Η στροφή προς τις προθεσμιακές ξεκίνησε σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι τράπεζες προχώρησαν στις πρώτες αυξήσεις επιτοκίων και προσέφεραν νέα ειδικά προϊόντα με υψηλότερες αποδόσεις, μέσω συχνότερου εκτοκισμού και κλιμακούμενων επιτοκίων ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια.

Έτσι, από επιτόκια της τάξης του 0,12% στις προθεσμιακές, η μέση απόδοση έφτασε στο 1,70%, ενώ σε μεμονωμένα προϊόντα ή τράπεζες οι ετήσιες αποδόσεις αγγίζουν το 2,5%.

Παραμένει μεγάλη η απόσταση από τα αντίστοιχα επιτόκια της ΕΕ (κατά περίπου 1,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο), ενώ ακόμα δεν αντισταθμίζονται οι απώλειες από τον πληθωρισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here