Καθοδικούς κινδύνους για την ελληνική οικονομία το  γ’ και το δ’ τρίμηνο του 2023 προμηνύουν οι ακραίες συνθήκες που επιπκράτησαν στη Θεσσαλία και την Αλεξανδρούπολη τις περασμένες εβδομάδες, αναφέρει ανάλυση στο δελτίο 7 Ημέρες Οικονομία της Eurobank.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν την περιφέρεια της Θεσσαλίας την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και οι μεγάλες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, δημιουργούν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια περίοδο, καθοδικούς κινδύνους για την επίδοση της οικονομίας το γ’ και το δ’ τρίμηνο του 2023.

Παρόλα αυτά, αναμένεται αντιστάθμισμα της πραγματοποιθείσας ζημίας, η οποία προς το παρόν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, μέσω των πόρων στήριξης από την ΕΕπ ύψους €2,25 δισ.

Σύμφωνα με τους περιφερειακούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, η περιφέρεια της Θεσσαλίας το 2020 συνεισέφερε άμεσα το 5,2% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) που παρήχθη στην ελληνική οικονομία (μέσος όρος περιόδου 2000-2020 5,1%, μέγιστο 5,5% το 2003 και ελάχιστο 4,8% το 2011), με τις περιφερειακές ενότητες της Λάρισας, της Μαγνησίας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας να συνεισφέρουν το 2,3%, 1,4%, 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Σε όρους συγκεντρωτικών οικονομικών κλάδων, η Θεσσαλία το 2020 συνεισέφερε άμεσα το 14,1% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, το 7,1% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στη μεταποίηση και το 5,8% του συνόλου της ΑΠΑ που παρήχθη στις κατασκευές.

Επιπρόσθετα, το μερίδιο της Θεσσαλίας επί του συνόλου της απασχόλησης στην Ελλάδα ανήλθε στο 6,4% το 2020. Τέλος, στη Θεσσαλία το 2022 εκτρέφονταν το 13,3% του συνόλου των προβατοειδών, το 10,9% του συνόλου των αιγοειδών, το 16,1% του συνόλου των χοιροειδών και το 19,1% του συνόλου των βοειδών.

Την περασμένη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τους εθνικούς λογαριασμούς του β’ τριμήνου 2023. Η επόμενη δημοσίευση, ήτοι των εθνικών λογαριασμών του γ’ τριμήνου 2023, είναι προγραμματισμένη για τις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε τη μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδας σε όρους πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και των συνιστωσών του για το β’ τρίμηνο 2023 και το α’ εξάμηνο 2023, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Επιπρόσθετα, λόγω των μεγάλων πλημμυρών που έπληξαν τη Θεσσαλία την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην άμεση συνεισφορά της εν λόγω περιφέρειας στην οικονομία.

Τα εν λόγω στοιχεία δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως εκτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων από τις πλημμύρες καθότι αυτό προϋποθέτει την τελική αποτίμηση των φυσικών καταστροφών (καλλιέργειες, υποδομές κ.α.) και του μεγέθους των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση.