Πρόοδο παρατηρεί ο ESM για την Ελλάδα, ως προς τις μεταρρυθμίσεις και την τήρηση των δεσμεύσεών της, ωστόσο συνιστά στην κυβέρνηση να συνεχίσει με “σκληρή δουλειά” καθώς σε ορισμένους τομείς χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια.

Στην ετήσια έκθεση του 2019, ο Eυρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τονίζει ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών σε κρατικές επιχειρήσεις.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη στρατηγική εκποίησης με ανεξάρτητο και συντεταγμένο τρόπο, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξουν πωλήσεις μέχρι να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και η κερδοφορία.

Να “τρέξουν” οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ζητά ο ESM καθώς προσθέτοντας ότι η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιβραδύνθηκε στο 0,14 δισ. ευρώ, αφήνοντας 1,22 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του 2019.

Ως λύση για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο ESM προκρίνει τον εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης των δημοσιονομικών.

Σύμφωνα με την έκθεση, στο μέλλον πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι φιλο-αναπτυξιακές πολιτικές για τη διατήρηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω και της πραγματοποίησης δημόσιων επενδύσεων.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν σε συνδυασμό με πολιτικές που ενισχύουν το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και συμμορφώνονται με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ως βασικούς στόχους θέτει:

  • την προάσπιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,
  • την ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και προϊόντων,
  • την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
  • τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Για τις εξελίξεις με την πανδημία, ο ESM σημειώνει ότι θα επηρεάσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με ενδεχόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2020 θα επηρεαστεί από το πανδημικό σοκ, λόγω των χαμηλότερων φορολογικών εσόδων και την αύξηση των δαπανών.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here