Σε χαμηλότερο επίπεδο, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, κινήθηκαν οι πωλήσεις κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων για το μεγαλύτερο ποσοστό των καταστημάτων στην αγορά του Πειραιά, ενώ επιβεβαιώνονται οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, που προσαρμόζονται στο επίπεδο διαβίωσης και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό προκύπτει από τη καθιερωμένη έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την πορεία των καλοκαιρινών εκπτώσεων, που διενεργήθηκε και φέτος με αυξημένη συμμετοχή.

Αναλυτικά, το 62% των ερωτηθέντων εμπόρων κινήθηκε πτωτικά σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ ανοδικά μόνο το 5%. Στην πλειονότητα καταγράφηκε μείωση έως 20%, ενώ σαν καλύτερη περίοδος από άποψη αγοραστικής κίνησης αναδείχθηκε ο μήνας Ιούλιος.

Εξίσου σημαντική για την έρευνα, αποτελεί η διαπίστωση των τοπικών επιχειρήσεων, πως τα κυριότερα προβλήματα σήμερα για την αγορά είναι η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη των πελατών, η ακρίβεια σε μια σειρά βασικών αγαθών που πιέζουν το εισόδημα των νοικοκυριών και η διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών τους.

Από την άλλη πλευρά, θετικό μήνυμα εξέπεμψε η Πειραϊκή αγορά, καθώς η έρευνα κατέδειξε την υψηλή προσαρμοστικότητά της στις νέες προκλήσεις. Μία στις δύο επιχειρήσεις δήλωσαν πως απορρόφησαν το σύνολο των ανατιμήσεων και προέβησαν σε γενναίες εκπτώσεις, ενώ αυξανόμενο είναι το ποσοστό των καταστημάτων που αποκτούν ψηφιακό κανάλι και επενδύουν στη συνολική αναβάθμισή τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό για να σημειωθεί είναι πως, οι εκτεταμένοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στην αγορά την εκπτωτική περίοδο, κατέδειξαν μηδενικό βαθμό παραβατικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, αυτές έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσής τους με την νομοθεσία, την φορολογική τους συνείδηση και την ιδιαίτερη φροντίδα τους στο ακριβότερό τους περιουσιακό στοιχείο: την σχέση τους με τον πελάτη τους.