Σε έναν νέο θεσμό, αυτόν των κοινών χώρων εργασίας,δραστηριοποιείται η αμιγώς ελληνική εταιρεία VIOS.

Τηρώντας ήδη τα διεθνή πρότυπα και λαμβάνοντας τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας ανέπτυξε τις υποδομές σε δύο συγκροτήματα εργασιακών χώρων το ένα στο Μαρούσι και το άλλο στο Κέντρο της Αθήνας.

Για τον σχεδιασμό και το εύρος των υποδομών των κτιρίων η VIOS είναι η πρώτη εταιρεία στην ελληνική αγορά που έλαβε το κορυφαίο διεθνές πιστοποιητικό WELL.

Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει τα υψηλότερα σχεδιαστικά ,λειτουργικά και περιβαλλοντικά πρότυπα αυτών των κτιρίων.

Τα κτίρια αυτά χαρακτηρίζονται από

 

●άνετους και υγιείς εργασιακούς χώρους

●Την συστέγαση όλων των λειτουργικών αναγκών μιας επιχείρησης σε έναν ενιαίο χώρο

●την ύπαρξη εξωτερικών χώρων που καθιστούν την εργασία ευέλικτη και ποιοτική αφού μπορούν να γίνονται συναντήσεις στελεχών ακόμη και σε ειδικούς χώρους οροφής.

 

Όσον αφορά τις διεθνείς τάσεις που καταγράφονται στους κοινούς χώρους εργασίας σημαντικά είναι τα ευρήματα που προήλθαν από έρευνες διεθνώς αναγνωρισμένων εντύπων.

 

●Το 89% των εργαζομένων σε κοινούς χώρους αισθάνονται ιδιαίτερα ευχαριστημένοι ενώ το 79% αντίστοιχα αποδέχθηκε ότι ο διαμοιρασμός των χώρων εργασίας ενισχύει τις κοινωνικές τους σχέσεις.

●Το  των εργαζομένων σε κοινούς χώρους θεωρούν ότι απέκτησαν νέες δεξιότητες ενώ το 68% εκτιμά ότι ενίσχυσε τις ήδη υπάρχουσες τους

.

●Το 74% των απασχολούμενων σε χώρους που τους μοιράζονται και με άλλες εταιρείες αισθάνονται πιο παραγωγικοί ενώ το 45% αποκάλυψε ότι η νοητική και η ψυχολογική τους κατάσταση βελτιώθηκαν αισθητά από τότε που άφησαν τους συμβατικούς χώρους εργασίας τους.

Συζητώντας με την διοικητική ομάδα που υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της VIOS αυτοί έγκειται στην βελτίωση της ευελιξίας,της παραγωγικότητας της καλύτερης ποιότητας ζωής και της βιώσιμης κερδοφορίας των μελών αυτού του ορηανισμού

Η προαναφερόμενη στρατηγική της VIOS επιβραβεύθηκε με την απόκτηση του ισχυρότερου διεθνούς πιστοποιητικού WELL για την προσφορά των πιο αξιόπιστων υπηρεσιών στους χώρους διαμοιρασμού της εργασίας.

Ετσι τα μέλη γνωρίζουν από την καθημερινή πρακτική ότι η VIOS θα τους καλύπτει σε θέματα τεχνολογίας ,επίπλωσης και άλλων υποδομών, καθαριότητας των χώρων,παροχής αναλωσίμων ειδών καθώς και της ολικής διαχείρισης των εργασιακών χώρων

Επίσης η εταιρική αυτή φιλοσοφία δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο χώρο εργασίας καλύπτοντας,και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις όπως την μεγαλύτερη δυνατή έκθεση των χώρων στο φυσικό φως την δυνατότητα ξεκούρασης σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο,δωμάτια με μασάζ για επιπλέον χαλάρωση,αίθουσα γυμναστηρίου καθώς και ειδικά διαμορφωμένο χώροι με βιολογικά φυτά.

Είναι τέλος σημαντικό ότι η μελλοντική δυναμική του τμήματος αυτής ελληνικής αγοράς είναι ιδιαίτερα θετική μιάς και ο αριθμός των πιστοποιημένων χώρων διαμοιρασμού εργασίας είναι περιορισμένος και απαιτεί βελτίωση της προσφοράς τέτοιων εξειδικευμένων υποδομών.