Ήταν 9 Ιανουαρίου, όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας θυγατρικής του ομίλου, Intracom Properties.
   Μάλιστα σε μία αποστροφή της ομιλίας του είχε διευκρινίσει πως
  • “…στόχος είναι η επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων και όχι δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων…”
Kωνσταντίνος Κόκκαλης
Αυτή η τεχνική λεπτομέρεια έμελλε να χαρακτηρίσει τις επαφές που ακολούθησαν με κατόχους χαρτοφυλακίων ακινήτων “ώριμης” (έτοιμης) απόδοσης.
Είναι προφανές, πως αν όχι το πρώτο-αλλά από τα πρώτα- επιχειρηματικά deal θα αφορούσε στρατηγική επένδυση σε σχετικό portfolio, με την νομική εμπλοκή μετόχων της Κλουκίνας Λάππας.
Οι επαφές με τον Λουκά Σπεντζάρη ήταν γνωστές στην αγορά καιρό τώρα. Όπως επίσης και οι συζητήσεις με την κα Βιολέτα Λάππα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Κλουκίνας Λάππας και κάτοχο του 11% των μετοχών της.
Τι μυστικό κρύβει η Κλουκίνας Λάππας;
Ένα διόλου ευκαταφρόνητο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων , με ισχυρά (και ακριβά) συμβόλαια, άμεσης (ετήσιας) απόδοσης μεγαλύτερης του 10% σύμφωνα με παράγοντα του κλάδου.
Βιολέτα Λάππα κάτοχος του 11% και CEO της Κλουκίνας Λάππας
Πέντε προσυμφωνημένες συναλλαγές στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή “Κλουκίνας-Λάππας” συνολικού όγκου 10,5 εκατ. τεμαχίων και αξίας 9,45 εκατ. ευρώ, έγιναν μετά τις τελικές δημοπρασίες.
Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 26,1% του συνόλου των μετοχών.
Η μετοχή Κλουκίνας Λάππας έκλεισε με άνοδο +10,55% και στα 0,88 ευρώ.
Η Intracom, φέρεται να υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο με τους βασικούς μετόχους της ΚΛΜ Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE Ltd», καθώς και την κα Κλεοπάτρα Λάππα, κατόχους συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 18.742.293 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλ. ποσοστού 46,60% του κεφαλαίου της Κ.Λ.Μ., για τον ορισμό των βασικών όρων απόκτησης από την εταιρεία ή την θυγατρική της Intracom Properties των παραπάνω μετοχών έναντι 18,7 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Κλουκίνας Λάππας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε το βράδυ της 02.02.2023 από τους μετόχους της, κ.κ. Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Κλεοπάτρα Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED» (χωρίς η Εταιρεία να είναι συμβαλλόμενο μέρος), ανακοινώνει ότι στις 02.02.2023 υπεγράφη δεσμευτικό μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με την Intracom Holdings, δυνάμει του οποίου καθορίστηκαν οι βασικοί όροι απόκτησης από την Intracom Holdings, ή την υπό σύσταση θυγατρική αυτής Intracom Properties, του συνόλου των μετοχών που οι πέντε αυτοί μέτοχοι κατέχουν στην Εταιρεία, και συγκεκριμένα 18.742.293 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό συμμετοχής 46,60% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το συνολικό τίμημα της σκοπούμενης συναλλαγής, θα ανέλθει σε 18.742.293 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης αυτής, εντός του πρώτου τετραμήνου του 2023, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις όρους και αιρέσεις.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3556/2007 σε σχέση με τη χθεσινή συναλλαγή πακέτου 10,5 εκ. μετοχών, την οποία πληροφορήθηκε από τον τύπο.

Η Εταιρεία δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει την οικονομική και επιχειρηματική επίπτωση της ως άνω απόφασης των μετόχων της, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία και εξέλιξη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here