Αναβάθμισε τις προοπτικές αλλά περιμένει τις εκλογές για να επαναξιολογήσει το αξιόχρεο της Ελλάδας, ο Οίκος Moody’s.

  • Aναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές, ανακοίνωσε  ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Ba3.

Οι βασικοί μοχλοί για την αναβάθμιση των προοπτικών (outlook), αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, είναι:

  • οι προοπτικές μίας περιόδου υψηλότερης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ σε σχέση με την περασμένη δεκαετία, εν μέρει ως αποτέλεσμα βελτιώσεων στη διακυβέρνηση και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα, οι οποίες αποφέρουν πιο ξεκάθαρα καρπούς…

H επιβεβαίωση της αξιολόγησης, αντανακλά την ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των προκλήσεων που παραμένουν. Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα υποστήριζαν μια υψηλότερη αξιολόγηση. Επιπλέον, το χρέος παραμένει υψηλό και στηριζόμενο από τον επίσημο τομέα.

  • Τα επόμενα χρόνια, το ελληνικό ΑΕΠ θα στηριχθεί από τις επενδύσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και μέσω ΕΕ. Σε συνδυασμό με την επίπτωση ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων – που αντανακλώνται για παράδειγμα στο βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον – και τη συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων, αυτό αναμένεται να ενισχύσει την πιθανή ανάπτυξη σε επίπεδα 2-3% την επόμενη πενταετία, υποστηρίζοντας και τη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Η Ελλάδα έχει ανακάμψει γρήγορα από την πανδημία και έχει διαχειριστεί καλά την ενεργειακή κρίση, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα. Η Moodys προβλέπει ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα κυμανθεί στο 1,8% περίπου το 2023 και το 2024, με βασικούς οδηγούς την κατανάλωση και την διατήρηση αυξημένων επενδύσεων.

Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση σε επιδοτήσεις και δάνεια ύψους 30,5 δισ. ευρώ (ή το 18% του ΑΕΠ του 2021) . Τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με τις τακτικές εισροές από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα υπερδιπλασιάσουν τις δημόσιες επενδύσεις σε 14 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2023-6. Ο οίκος εκτιμά τη θετική επίπτωση στο ΑΕΠ στις 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως έως το 2030.

Σε συνδυασμό με έναν ήπιο αλλά θετικό πληθωρισμό, όταν υποχωρήσει το σοκ των ενεργειακών τιμών, η Moody’s προβλέπει την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ σε επίπεδα 4-6% τα επόμενα χρόνια, έναντι επιπέδων κάτω του 2% την προηγούμενη δεκαετία.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕ) το 2021 και το 2022 κυρίως με τιτλοποιήσεις μέσω του Ηρακλή. Η Moody’s εκτιμά το μέσο σταθμισμένο στο ενεργητικό δείκτη ΝΡΕ για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στο 6,3% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το Δεκέμβριο του 2022, υποχωρώντας περαιτέρω από τα επίπεδα 9,1% στα τέλη του τρίτου τριμήνου, και σε σχέση με το υψηλό του 49% τον Δεκέμβριο του 2016.

Τα περιθώρια κερδοφορίας και τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών θα ενισχυθούν από τα υψηλότερα επιτόκια και τις νέες χορηγήσεις, που θα μετριάσουν την επίπτωση από τις πωλήσεις ΝΡΕ που μείωσαν τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων τα τελευταία χρόνια. Η Moody’s εκτιμά ότι θα βελτιωθεί η συνολική κερδοφορία των τραπεζών, υποστηριζόμενη και από τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, τον περιορισμό του κόστους και τις μέτριες προβλέψεις τους επόμενους 12-18 μήνες. Η βελτιωμένη κερδοφορία θα στηρίξει την τραπεζική παραγωγή κεφαλαίων παρά την προοπτική μέτριων πληρωμών μερισμάτων το 2024.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here