H «NEWSPHONE HELLAS S.A.» έχει την πρόθεση να συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή άλλης μορφής οντότητας, σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία καλεί τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στη μετοχική τους σύνθεση ή στη μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία καλεί επίσης τους μετόχους της που είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) να αποστείλουν στην εταιρεία αναλυτική κατάσταση με τα μέχρι φυσικού προσώπου στοιχεία των μετόχων τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου και να ενημερώνουν άμεσα την εταιρεία για κάθε αλλαγή στην μετοχική τους σύνθεση ή στην μετοχική σύνθεση μετόχου τους ανώνυμης εταιρείας.

Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ότι θα έχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 82/96, ήτοι θα στερούνται των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here