Το πράσινο φως έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED» του Ιβάν Σαββίδη για την εξαγορά της MELBERY, γεγονός που καθιστά επίσημα τον ομογενή επιχειρηματία κυρίαρχο του ΟΛΘ.

Όπως πρόσφατα είχε γράψει το banks.com.gr προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ της Belterra και τους άλλους δύο μετόχους της εταιρείας ΟΛΘ ΑΕ, τη Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και την Transconnect AG, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της MELBERY, σημαντικού έμμεσου μετόχου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εγκρίθηκε, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εξαγορά της MELBERY από την «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED».

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επ. Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

«Σε συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής, στις 22 Μαρτίου 2021, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «MELBERY INVESTMENTS LIMITED», από την εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LIMITED», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3959/11, όπως ισχύει. 

Ειδικότερα, η κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης «BELTERRA INVESTMENTS» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση πλήρους ελέγχου δια εξαγοράς του 70% των μετοχών της κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «MELBERY», στην οποία η γνωστοποιούσα πριν την γνωστοποίηση της συγκέντρωσης κατείχε ήδη μειοψηφικό ποσοστό 30%, χωρίς δυνατότητα άσκησης ελέγχου και, ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση αυτής κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και τον πλήρη έλεγχο επί αυτής.

Η εταιρεία «MELBERY» κατέχει έμμεσα το 67% των μετοχών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.»). Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η εταιρεία «BELTERRA INVESTMENTS» αποκτάει τον αποκλειστικό έλεγχο του «ΟΛΘ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 08.02.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεδομένου ότι αυτή, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here