Οι πωλήσεις της Πλαίσιο το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα € 192,2 εκ. από € 199,2 εκ., εμφανίζοντας μείωση κατά 3,53%, ενώ αν δε ληφθεί υπόψη το επιδοτούμενο πρόγραμμα της ψηφιακής μέριμνας παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,42%, παραμένοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι καταγράφει μονοψήφια μείωση κατά 6,9% του EBITDA στα € 6,2 εκ. από €6,6 εκ., αλλά και μικρή υποχώρηση των κερδών πριν και μετά τη φορολογία στα € 1,7 εκ. έναντι € 1,9 εκ. (-12%) και σε € 1,3 εκ. από € 1,4 εκ. (-11%), αντίστοιχα.

Η εισηγμένη διατηρεί υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα € 26,8 εκ. και καθαρή ρευστότητα, αφαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού, στα € 14,1 εκ., με παράλληλη σημαντική αποπληρωμή των προμηθευτών.

Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση πλέον των € 100 εκ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Σε μία δύσκολη για την οικονομία περίοδο, ο Όμιλος πέτυχε να διατηρήσει τον Κύκλο Εργασιών στα υψηλά επίπεδα του 2021, πετυχαίνοντας μάλιστα αύξηση 1,42%, αν αφαιρεθεί η επίπτωση της Ψηφιακής Μέριμνας. Έμφαση δίδεται για μια ακόμη περίοδο, στις πωλήσεις των Λευκών Συσκευών, η μεγέθυνση των οποίων προσεγγίζει το 20%, ενώ ισχυρή διψήφια άνοδο κατά 14% εμφανίζει και ο τομέας της Τηλεφωνίας.

Παράλληλα, η αποτελεσματική διαχείριση των μεγεθών που συνθέτουν το κόστος πωληθέντων οδήγησε το μικτό κέρδος σε υψηλότερα επίπεδα. Ιδιαίτερη επιτυχία σημειώθηκε και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Ωστόσο, οι δυσμενείς εξωτερικοί παράγοντες, και κυρίως, το ενεργειακό κόστος και οι ανισορροπίες στην εφοδιαστική διαδικασία, σε συνδυασμό με το κόστος επανα-προσαρμογής του Ομίλου στη μετά-Covid λειτουργία του, ώθησαν σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα το EBITDA και τα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Ιστορικά όμως, το σημαντικότερο μέρος των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου διαμορφώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό εντείνουμε τις προσπάθειες για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, με έμφαση σε αυτό που επηρεάζεται λιγότερο από εξωγενείς παράγοντες, και διευρύνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, με διαρκείς μεταβολές των μακροοικονομικών δεδομένων, η παραπάνω στόχευση είναι το δίχως άλλο φιλόδοξη.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν μια πορεία ανώμαλου δρόμου. Κάθε εταιρία είχε να αντιμετωπίσει τον οικουμενικό αντίκτυπο του πολέμου και της εκτόξευσης του κόστους ενέργειας, αλλά και συγκεκριμένα ο δικός μας κλάδος είχε να διαχειριστεί μια άνιση σύγκριση μεγεθών με το 2021 σε προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία είχαν τότε ακραίες αυξήσεις λόγω της τάσης του Work From Home και του μεγαλύτερης έκτασης προγράμματος Ψηφιακής Μέριμνας Ι.

Παρ’ όλα αυτά, το Πλαίσιο σημείωσε σημαντική αύξηση μεριδίου στις στρατηγικές κατηγορίες των προϊόντων τεχνολογίας, laptop και tablet, αλλά και στις εξίσου στρατηγικές κατηγορίες των smartphones, αναλωσίμων, επίπλων, games και μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών, όπου στα κινητά και στις οικιακές συσκευές υπήρξε και εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων.

Εμπορικά ορόσημα του πρώτου εξαμήνου υπήρξαν το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ και η προετοιμασία για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή, με το δεύτερο να διακρίνεται ως μια εξαιρετική πρωτοβουλία, όχι μόνο σε εμπορικό επίπεδο, αλλά κυρίως ως μια ουσιαστική κίνηση συνεισφοράς της χώρας μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here