«Για το υπόλοιπο του 2020, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται, η MYTILINEOS έχει θέσει ισχυρές βάσεις για μια εξαιρετική επίδοση, ευθέως συγκρίσιμη με τα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019», επισημαίνει η επιχείρηση στην σημερινή ανακοίνωση για τα αποτελέσματα 9μηνου.

O Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε 1.341 εκατ. και 235 εκατ. ευρώ αντίστοιχα παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο τους προηγούμενου έτους ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Euro102 εκατ.

Ανά τομέα οι βασικές εξελίξεις έχουν ως εξής:

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στο τρίτο τρίμηνο κατέγραψε ιστορικό υψηλό επιδόσεων καθώς το EBITDA διαμορφώθηκε σε Euro 51 εκατ. έναντι Euro 23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στο 9μηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 664,6 εκατ. έναντι Euro 700,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Euro 122,3 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, από Euro 73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,7%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS ανήλθε σε 3,6TWh, που αντιστοιχεί περίπου στο 9,4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς στο 8,5% στο τέλος του Εννεάμηνου από 5,51% στα τέλη του 2019, ενώ συνεχίζεται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών Euro365,0 εκατ., έναντι Euro440,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στους εννέα πρώτους μήνες του 2020 διαμορφώθηκε σε Euro 104,0 εκατ. έναντι Euro 130,6 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο νέος Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών Euro 209,7 εκατ., έναντι 194,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στο Εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε Euro11,5 εκατ. έναντι Euro11,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του Εννεάμηνου ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο μεγάλων έργων στην Ισπανία και τη Χιλή, 300MW και 170 MW αντίστοιχα.

Για τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Euro 101,6 εκατ., έναντι Euro212,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here