Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο της μετοχής, Intralot, από το ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης μετά από 3,5 χρόνια.
Δημοσιεύει ισολογισμό με θετικά ίδια κεφάλαια μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου.
    Σε αγώνα δρόμου βρίσκεται η διοίκηση της Intralot, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 135 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που θα την «απελευθερώσουν» από την “Επιτήρηση”  μετά από σχεδόν 3,5
χρόνια εξοβελισμού της μετοχής σε ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης.
   Μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 135 εκατ. ευρώ η εταιρεία επιλύει οριστικά τα μεγάλο λογιστικό πρόβλημα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, εξαιτίας των οποίων παρέμενε σε καθεστώς επιτήρησης.
   Στόχος της διοίκησης της Intralot είναι η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου να γίνει στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 7 Νοεμβρίου.
   Με την νέα αύξηση το πρόβλημα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων επιλύεται οριστικά ενώ μιλάμε για μια ριζικά νέα εταιρεία που σε διάστημα 15 μηνών έχει ενισχυθεί με 266 εκατ. ευρώ τα οποία διοχετεύθηκαν για την εξυγίανση του ισολογισμού της εταιρείας, την αναδιάρθρωση και μείωση του δανεισμού, την απόκτηση του 100% της θυγατρικής στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.