του Νίκου Κωτσικόπουλου

Η εταιρία Interlife δεν απειλείται από τις ξένες εταιρίες και δεν συγκρίνεται μαζί τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της εισηγμένης κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη που παρουσίασε την εταιρία στους θεσμικούς επενδυτές στο ΧΑ. Εξηγώντας τη διαφορά με τις άλλες εταιρίες ο κ. Βοτσαρίδης προέταξε τη σχέση της Interlife, με με το μεγάλο δίκτυο ανεξάρτητων διαμεσολαβητών και μεσιτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η Interlife έχει 1.800 και πλέον συνεργάτες ανά την Ελλάδα, μέσω των οποίων προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εταιρία τρέχει στο πρώτο τετράμηνο του έτους με αύξηση  17,09 % στην παραγωγή ασφαλίστρων  έναντι 10,2 % της αγοράς. Η ασφάλιση οχημάτων συμμετέχει με 52% στις πωλήσεις της εταιρίας και η αύξηση της παραγωγής όπως είπε ο κ. Βοτσαρίδης δεν οφείλεται σε ανατιμήσεις (καθώς αυτές έγιναν πέρυσι), αλλά είναι καθαρή αύξηση των πωλήσεων

Στην Ασφάλιση Οχημάτων & Αστικής Ευθύνης η παραγωγή ασφαλίστρων οχημάτων της εταιρείας αυξήθηκε 21 % έναντι 15,6 % της αγοράς. Η παραγωγή ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων της εταιρείας αυξήθηκε 9% έναντι 1,5 % της αγοράς.

Το 2022 η εταιρία παρουσίασε αύξηση ασφαλίστρων 9,36% στα 82,54 εκατ. ευρώ ενώ παρουσιάζει σταθερή αύξηση παραγωγής την τελευταία εξαετία από το 2017 με ετήσιο μέσο όρο αύξησης 6,64%. Ωστόσο η περυσινή χρονιά ήταν δύσκολη και αυτό διέκοψε το σερί κερδοφόρων χρήσεων από το ίδιο έτος, με αποτέλεσμα να σημειώσει ζημίες 6,4 εκατ. ευρώ, αν και ο εξαετής μέσος όρος της κερδοφορίας παραμένει σταθερός με μέσο ετήσιο καθαρό κέρδος της πολυετούς περιόδου στα 10,6 εκατ. ευρώ.

Όμως οι περυσινές απώλειες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (πόλεμος, πληθωρισμός, επιτόκια και πτώση των αγορών για μεγάλο διάστημα του έτους), έχουν ήδη καλυφθεί φέτος με το δυνατό ξεκίνημα στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς.

Η επιτυχημένη πορεία των τελευταίων ετών δίνει τη δυνατότητα διανομής μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγουμένων χρήσεων και συνολικό ποσό 2,2 εκατ.  ευρώ προς τους μετόχους, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η εταιρία στα ασφαλισμένα οχήματα κατέχει την 6η θέση μεταξύ 45 εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο με μερίδιο αγοράς 6,06% με 404.827 ασφαλισμένα οχήματα συνολικά.

Στη συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων η εταιρεία κατέχει τη 12η θέση μεταξύ 31 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Κλάδο. Στην Αστική Ευθύνη Πλοίων κατέχει την 2η θέση μεταξύ 20 εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στην Αστική Ευθύνη Οχημάτων κατέχει την 9η θέση μεταξύ 45 εταιρειών. Στον Κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης κατέχει την 5η θέση μεταξύ 24 εταιρειών που δραστηριοποιούνται.

Το ενεργητικό της εταιρίας έφθασε στα 278,16 εκατ. ευρώ το 2022 κι έχει αυξηθεί 50% στην τελευταία εξαετία με ρυθμό μέσης ετήσιας αύξησης 8,24%. Τα ίδια κεφάλαια έφθαναν τα 113,33 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022 αυξημένα με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,42% την τελευταία εξαετία.

Στα 249,62 εκατ. ευρώ έφθανε το σύνολο των επενδύσεων, με τα ομόλογα να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων με ποσοστό 33%. Η ανοδική τους πορεία φέτος ευνοεί όλες τις εταιρίες που έχουν τίτλους του ελληνικού δημοσίου ενόψει ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τοποθέτηση με 23% και τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου η τρίτη μεγαλύτερη με 17%. Η αξία των ακινήτων φθάνει το 13% των επενδύσεων ενώ τα διαθέσιμα είναι 9%.

Η εταιρία έχει δημιουργήσει το Α/Κ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ που καταγράφει διαχρονικά κερδοφόρα πορεία υπό την διαχείριση της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ.