Ηλίας Λεκκός, Group Chief Economist, Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Τα οικονομικά στοιχεία διεθνώς συνεχίζουν να εμφανίζονται δυνατά και η πιθανότητα ύφεσης σε ορίζοντα έτους παραμένει πολύ μικρή γεγονός που από μόνο του συνηγορεί σε μια διατήρηση της ανοδικής κίνησης των μετοχικών αγορών.

Ωστόσο στα παρόντα επίπεδα αποτιμήσεων (ιδίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες) τα θετικά στοιχεία είναι προ εξοφλημένα σε ένα μεγάλο βαθμό, με τους αναλυτές να εκπλήσσονται πλέον αρνητικά. Σε επίπεδο εταιρικής κερδοφορίας στις ΗΠΑ, τα αποτελέσματα παραμένουν δυνατά όμως δείκτες που σχετίζονται με την οργανική κερδοφορία φανερώνουν μια λιγότερο έντονη ανάπτυξη.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η ρευστότητα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των αξιών και μέσα από αυτό το πρίσμα, η επιθυμία της FED για αύξηση των επιτοκίων της παράλληλα με μια αναμενόμενη εκτίναξη του ομοσπονδιακού ελλείματος τα επόμενα χρόνια, συνεχίζουν να προκαλούν ανοδικές πιέσεις στο κόστος δανεισμού και αυξάνουν την μεταβλητότητα.

Η στρατηγική μας συνεχίζει να βασίζεται στους τρεις άξονες: διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, σχετικά ισχυρότερη εικόνα στον κόσμο εκτός ΗΠΑ και μετά από μια προσωρινή ενίσχυσή του, συνέχιση της διολίσθησης του δολαρίου, που θα δικαιολογείται περισσότερο από δομικούς (ελλείματα, παραγωγικότητα) παρά κυκλικούς παράγοντες.

Έτσι λοιπόν, αναμένεται η συνέχιση ενός σχετικά ευνοϊκού, για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, κλίματος, πάντα όμως κάτω από την παραδοχή ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στο τελευταίο στάδιο αυτού του επιχειρηματικού κύκλου. Περαιτέρω, τα εμπορεύματα παρουσιάζουν ανοδική τροχιά η οποία, άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε βραδύτερα, μετουσιώνεται σε πληθωριστικές προσδοκίες, άνοδο του κόστους χρήματος και οικονομική επιβράδυνση.

Στην παρούσα συγκυρία αναμένουμε ότι αυτό θα γίνει μάλλον γρηγορότερα καθώς η χαμηλή παραγωγικότητα και η υψηλή μόχλευση συνηγορούν σε αυξημένη ευαισθησία στην άνοδο των επιτοκίων. Κάτω από αυτή την λογική αναμένουμε περαιτέρω κλιμάκωση της μεταβλητότητας ενώ η άνοδος των, μακροχρονίων κυρίως, επιτοκίων στις ΗΠΑ δεν αναμένεται διατηρήσιμη.

Διατηρούμε αμυντική θέση στις μετοχικές αγορές κυρίως λόγω αποτιμήσεων. Η θέση μας παραμένει υποεπενδεδυμένη στις μετοχές των ΗΠΑ ενώ υποβαθμίζουμε αυτές της Ευρωζώνης σε ουδέτερη. Παραμένουν σε ουδέτερη θέση οι μετοχές της Ιαπωνίας ενώ των Αναδυομένων Αγορών παραμένουν ήπια υπερεπενδεδυμένες. Στα κρατικά ομόλογα αναβαθμίζουμε αυτά των ΗΠΑ σε ήπια υποεπενδεδυμένα ενώ της Ευρώπης παραμένουν υποεπενδεδυμένα και των Αναδυόμενων Αγορών ουδέτερα. Τα εταιρικά ομόλογα παραμένουν σε ήπια υποεπενδεδυμένη θέση. Τέλος, παραμένουμε υπερεπενδεδυμένοι στα εμπορεύματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here