Με αγοραστές το θετικό “κλείσιμο” για τη μετοχή της IDEAL Holdings στα 5,63 ευρώ.
Ο όμιλος ανακοίνωσε μεγέθη 6μηνου, αυξημένα σε όλους τους τομείς, με αύξηση +38% στα έσοδα, με +43% (15,6 εκατ.€) στα  EBITDA και με +29% (9 εκατ.€) στα καθαρά κέρδη.
  • Συνέχεια στην ανοδική πορεία της εταιρείας συμμετοχών, του μοναδικού  εισηγμένου equity fund στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στα 86,8 εκατ.€  τα συνολικά έσοδα από τα οποία 38,5 εκατ.€ από τις επενδύσεις σε Astir, Coleus, τα 48,3 εκατ. € από Byte, AdaCom, Ideal Electronics.
  • Joker για την εταιρεία η “Αττικά Πολυκαταστήματα” (ADS), καθώς η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο (2023), ωστόσο προς ενημέρωση των επενδυτών η διοίκηση ανακοίνωσε ότι κατά το πρώτο 6μηνο η ADS είχε αύξηση εσόδων 17% στα 92 εκατ., κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά 118% στα 9,1 εκατ. και αύξηση κερδών μετά από φόρους στα 3 εκατ.
Guidance για τα ADS στα 200 εκατ. € (σύνολο χρήσης 2023) με ebitda στα 20 εκατ. ευρώ.
Με αυτή την προϋπόθεση, η τρέχουσα αποτίμηση των 225,9 εκατ.€ είναι εμφανώς undervalue.
Με αυτά τα εχέγγυα και το αγοραστικό ενδιαφέρον, με το αποτέλεσμα στο ταμπλό να “γράφει” υψηλά 20ετίας ( ! ), για την ακρίβεια 248 μηνών (!!).
Ενα από τα στοιχήματα της αγοράς για (δυνητικούς) υποψήφιους προς ένταξη στον FTSELarge Cap, με τις ανάλογες προϋποθέσεις, μέσα στο 2024.