Η πρωτοβουλία TECH4ALL της Huawei επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: στην προώθηση της ισότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση, στη διατήρηση της φύσης μέσω της τεχνολογίας, στην ένταξη και την προσβασιμότητα στην υγεία και στη χρήση των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης. Με βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες, την ενεργοποίηση εφαρμογών και τις ψηφιακές δεξιότητες συνεργάζεται με παγκόσμιους εταίρους για την προώθηση και επέκταση της ψηφιακής ένταξης με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGS).

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων και την αποδοτικότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας σε 22 φυσικά αποθέματα σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα τα DigiTrucks είναι containers που μεταμορφώθηκαν σε πράσινες, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, κινητές τάξεις εξοπλισμένες με τεχνολογίες ΤΠΕ που παρέχουν εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες στην Κένυα, στη Γαλλία και στην Αιθιοπία, ενώ η πρωτοβουλία Tech4Nature στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σεναρίων τεχνολογίας για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων σε 300 προστατευόμενες περιοχές έως το 2023.

Στο πλαίσιο των έξυπνων τεχνολογιών με στόχο τη διατήρηση της φύσης αναπτύχθηκε και το σύστημα Rainforest Connection (RFCx) Guardian, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες αισθητήρων για την παρακολούθηση απειλούμενων ειδών και προειδοποιεί τους δασοφύλακες και τη θηροφυλακή για απειλές όπως η παράνομη υλοτομία και οι πυροβολισμοί. Το πιλοτικό αυτό έργο υλοποιείται στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2020 στην περιοχή του φαραγγιού του Αώου εντός του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου με σκοπό την προστασία του τοπικού πληθυσμού Βαλκανικών αγριόγιδων.

Το φαράγγι του Αώου ποταμού μαζί με το φαράγγι του Βίκου αποτελούν μέρος του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Βίκου-Αώου της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για πλούσια άγρια πανίδα, όπως λύκους, αρκούδες και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του συμβόλου της οροσειράς της Πίνδου, το Βαλκανικό αγριόγιδο ή σαμουά. Δεν είναι λίγα ωστόσο τα περιστατικά λαθροθηρίας των σαμουά ειδικά όταν τα κοπάδια κατεβαίνουν σε χαμηλότερου υψομέτρου λιβάδια κατά τους χειμερινούς μήνες. Δεδομένης της έκτασης και του δύσβατου της περιοχής αλλά και του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού, η παρουσία φυλάκων των αρμόδιων φορέων δεν μπορεί να είναι συνεχής.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, η Huawei Ελλάδος στo πλαίσιo του παγκόσμιου προγράμματος TECH4ALL, χρησιμοποίησε ένα δίκτυο ακουστικών αισθητήρων που μπορεί σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνει του αρμόδιους φορείς για περιστατικά λαθροθηρίας με σκοπό την καλύτερη προστασία του απειλούμενου Βαλκανικού σαμουά στην χώρα μας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την Rainforest Connection (RFCx) και υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Συνοδοιπόρος του εγχειρήματος αυτού είναι ο Δήμος Κόνιτσας, το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας, του Εθνικού Πάρκου και της Θηροφυλακής καθώς και η WIND Ελλάς η οποία παρέχει την απαραίτητη συνδεσιμότητα στο δίκτυο της, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη μεταφορά δεδομένων, απαραίτητων για την λήψη αποφάσεων και δράσης.

Οι ακουστικοί αισθητήρες “Guardian” που έχει σχεδιάσει η Rainforest Connection (RFCx) μπορούν και ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο πυροβολισμούς (αλλά και αλυσοπρίονα, αυτοκίνητα κ.ά.) με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Αφού ο αλγόριθμος εντοπίσει ένα ηχητικό σήμα ενδιαφέροντος (π.χ. πυροβολισμό), ενημερώνει μέσω ειδικών εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί για desktop αλλά και mobile περιβάλλον το προσωπικό φύλαξης των αρμόδιων υπηρεσιών. Η τοποθέτηση των αισθητήρων έχει γίνει σε «στρατηγικά» σημεία υψηλού κινδύνου για λαθροθηρία των σαμουά και σε περιοχές όπου θα μπορούν να ελεγχθούν έγκαιρα συγκεκριμένοι δρόμοι και μονοπάτια για την ταυτοποίηση των δραστών. Στόχος του έργου είναι να αποτραπούν τα περιστατικά λαθροθηρίας στο μέλλον, καθιστώντας την δραστηριότητα αυτή επικίνδυνη για τους δυνητικούς παραβάτες.

Επιπλέον, η σε πραγματικό χρόνο ανάλυση των εισερχόμενων δεδομένων συνεχίζεται, και όλες οι ανιχνεύσεις περιστατικών χρήσης αλυσπρίονου ή πυροβολισμοί χρησιμοποιούνται από την ερευνητική ομάδα της Rainforest Connection ώστε να βελτιωθούν οι αυτόματοι αλγόριθμοι ανίχνευσης. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ανάμεσά τους και ο Δρ. Χρήστος Αστάρας, κύριος ερευνητής όσον αφορά την Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση στην Ελλάδα, αφού βοήθησαν να μεταφραστεί η εφαρμογή έξυπνου κινητού RFCx Ranger στα ελληνικά, εκπαίδευσαν προσωπικό των τοπικών δασαρχείων (Κόνιτσας, Ιωαννίνων), θηροφυλακής, και του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στην χρήση του τον περασμένο Οκτώβριο. Συνολικά έχουν καταγραφεί 13 περιστατικά πυροβολισμών σε 4 από τους 5 αισθητήρες, για τα οποία πληροφορήθηκαν οι σχετικοί φορείς. Υλοτομική δραστηριότητα επίσης ανιχνεύθηκε σε 11 περιπτώσεις, και ενημερώθηκαν τα σχετικά δασαρχεία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποδείχτηκε, μετά από διασταύρωση διαθέσιμων στοιχείων των δασαρχείων, ότι οι υλοτομίες ήταν νόμιμες. Το πλέγμα παθητικής ακουστικής παρακολούθησης όμως λειτούργησε όπως αναμενόταν. Συνολικά, τα δεδομένα από τους ακουστικούς αισθητήρες Guardian της Rainforest Connection αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους ως ένα αξιόπιστο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην περιοχή μελέτης. Επίσης, έχουν βοηθήσει να ολοκληρωθεί η εικόνα του επιπέδου πίεσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες εντός σημαντικών ενδιαιτημάτων για το Βαλκανικό αγριόγιδο. Τα περισταστικά είναι σχετικά σπάνια, όπως αναμενόταν, αλλά το κυνήγι ακόμα και εντός καταφυγίων άγριας ζωής είναι υπαρκτό πρόβλημα, ειδικά στα χαμηλότερα υψόμετρα και σε περιοχές προσεγγίσιμες από 4Χ4 οχήματα.

O Δρ. Χρήστος Αστάρας, ερευνητής άγριας πανίδας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών ανέφερε επίσης για το έργο «πως το πλέγμα ακουστικής παρακολούθησης στο Φαράγγι του Αώου έχει καταγράψει έως σήμερα συνολικά πάνω από 21.000 ώρες δεδομένων, καλύπτοντας όλες τις εποχές του χρόνου, μιας και η τοποθέτηση το περασμένο καλοκαίρι επιπλέον φωτοβολταϊκών πάνελ για την τροφοδοσία τους, εξασφάλισε την ομαλή λειτουργία των αισθητήρων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Προσέθεσε δε, πως η επιτυχής προσαρμογή των αισθητήρων στο απαιτητικό ορεινό περιβάλλον αποτελούσε βασικό στόχο της περιβαλλοντικής δράσης της Huawei, και έχει επιτευχθεί».

H Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei, ανέφερε ότι, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα TECH4ALL που υλοποιήθηκε στο Φαράγγι του Αώου αποτελεί το πρώτο πιλοτικό έργο παθητικής ακουστικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, και η υλοποίησή του σε τόσο απομακρυσμένες περιοχές και εν μέσω πανδημίας αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για την Ηuawei. Μια πρόκληση που με χαρά βλέπουμε ότι είναι επιτυχής, συνδράμοντας αποτελεσματικά στη διατήρηση της φύσης και στην προστασία ευαίσθητων ειδών της άγριας πανίδας. Τόνισε επίσης πως η χρήση Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κρίσεων και στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here